REKLAMA

REKLAMA

Tag: , , , , , , , ,

Narodowo i wolnorynkowo: Inauguracja Klubu myśli im. Romana Rybarskiego w Łodzi

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich...

Roman Rybarski: Podstawy narodowego programu gospodarczego cz. IV

6. Upadek gospodarstwa światowego a odrębności ustrojów gospodarczych. Mógłby jednak ktoś te uwagi uznać za słuszne w zastosowaniu do ogólnej ideologji...

Władysław Konopczyński – „Dzienniki 1918-1921” – recenzja

Władysława Konopczyńskiego historycy kojarzą przede wszystkim z wielkimi, wprost fundamentalnymi monografiami. Dotyczą one przede wszystkim czasów staropolskich...

Stanisław Głąbiński: Rządy sanacji w Polsce (1926-1939) cz. IV

Rozdział piąty Walka o legalizację dyktatury Po dokonaniu zamachu Piłsudski mógł się ogłosić dyktatorem. Jego zwolennicy, Żydzi i socjaliści, triumfowali w...

„Bóg i Ojczyzna”, czyli prawica idzie do wyborów w 1919 roku

Sejm Ustawodawczy wybrany w 1919 roku zadecydował w znacznej mierze o kształcie państwowości polskiej w początkowym okresie II RP. Wybory te wygrała Narodowa...

Irena Pannenkowa: Ideał wychowawczy

„Każdej edukacji stanowiciel to poznać najpierwej powinien, czym jest człowiek z natury, czym ma się stać przez wychowanie, dopiero potem prawidła edukacji...

Płk dypl. Henryk Bagiński: Wojsko Polskie na Wschodzie – cz. III

6. Organizacja, wyszkolenie i boje 2-ch szwadronów ułanów. Równolegle z akcją p. Gorczyńskiego, niejaki p. Łaszcz otrzymał pozwolenie na formowanie szwadronów...

Jan Ludwik Popławski: Co to jest naród?

Dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy pojąć dokładnie znaczenie wyrazów naród i narodowość. Otóż narodowością nazywamy właśnie siłę – spójnię...

Stanisław Głąbiński: Rządy sanacji w Polsce (1926-1939) cz. I

Tekst Stanisława Głąbińskiego jest suplementem do wydanych wiosną 1939 roku wspomnień politycznych. „Po nas może przyjść potop” (apres nous le deluge)...

Leon Mirecki: Białe plamy Obozu Narodowego

Mówiło się i mówi dużo o wielkich przeżyciach i cierpieniach, jakie przebyli zwolennicy Solidarności wskutek metod, jakie były wobec nich stosowane przez władze...