6 grudnia 2023
Historia i idea Okres międzywojenny i okupacja

Roman Dmowski: Nie bądźcie talmudystami

Przede wszystkim muszę Wam podziękować żeście mnie wybrali prezesem honorowym Waszego zjazdu. Miło mi, że się rozumiemy i że młode pokolenie podejmuje pracę w kierunku wszechpolskim. Równocześnie jednak muszę wam powiedzieć: wystrzegajcie się talmudyzmu, trzymania się tego, co kiedyś zostało napisane. Musimy ciągle tworzyć, ciągle iść naprzód. Wyprzedzeni przez inne narody, musimy szybko odrobić braki […]

Czytaj dalej
Historia i idea Początki Myśli

Roman Dmowski: Walka o prawo i organizacja narodowa

Kiedy w lutym r.z. do pism naszych zaczęły nadchodzić szybko następujące po sobie wiadomości o wystąpieniach młodzieży w gimnazjach siedleckim, bialskim i innych, zrozumieliśmy, że wszczęta w ten sposób sprawa wykładu religii katolickiej w języku rosyjskim otwiera niejako nowy okres w życiu politycznem Królestwa — okres walki o prawo. Przewidywaliśmy, że pierwszy ten krok na […]

Czytaj dalej
Historia i idea Okres międzywojenny i okupacja

Adam Krzyżanowski: Dwa programy finansowe (jesień 1925 i wiosna 1927)

I. Program p. Władysława Grabskiego Wbrew rozsiewanym pogłoskom nie pisałem dotąd o pożyczce ani jawnie, ani bezimiennie. Mimo tego, p. Grabski ciągle wymienia moje nazwisko w swoich krytycznych wywodach o pożyczce. Właśnie dlatego wolałbym nie nużyć Sz. Czytelników częstym wspominaniem osoby p. Grabskiego, ażeby uniknąć podejrzenia, że działam pod wpływem animozji. Atoli zdecydowałem się wziąć […]

Czytaj dalej
Historia i idea Okres międzywojenny i okupacja

Adam Doboszyński: Wielki naród – cz. 1

Bojowcom ukraińskim – kolegom z celi i spaceru – ofiaruję WIELKI NARÓD Kiedyś, kiedy miałem bardzo dużo wolnego czasu, przeczytałem historię starożytnego Rzymu napisaną przez Mommsena. Książka ta zawiera dzieje lat tysiąca. Co przede wszystkim w niej uderza, to bezmiar państw, ludów, szczepów, narodów, które pojawiają się i znikają na kartach historii rzymskiej, czy to […]

Czytaj dalej
Historia i idea Postacie

Skorek: Andrzej Wierzbicki – zapomniany i wzgardzony przez PRL kapitalista

Obóz narodowy, w okresie międzywojennym, posiadał w swoich szeregach wielu działaczy gospodarczych, którzy specjalizowali się w różnych dziedzinach życia społecznego. Za teorię ekonomii odpowiadali tacy luminarze, jak: R. Rybarski, A. Haydel oraz E. Taylor. Z kolei zagadnieniami walutowymi zajmował się J. Zdziechowski. Natomiast głosem polskiego przemysłu był bez wątpienia A. Wierzbicki – legendarny szef Lewiatana. Historia […]

Czytaj dalej
Historia i idea Okres międzywojenny i okupacja

Jan Rembieliński: Katolickość Stronnictwa Narodowego

W żadnej bodaj dziedzinie zagadnień programowych Stronnictwa Narodowego nie odcina się tak jaskrawo od wszelkich programów liberalnych, socjalistycznych itd. jak właśnie w ocenie doniosłości roli religii w życiu zbiorowym narodu. „Religia jest sprawą prywatną” – o to hasło, które wciągu ostatnich lat kilkudziesięciu modne było w całej niemal Europie, jako obowiązujące wskazanie przy rozstrzyganiu spraw […]

Czytaj dalej
Historia i idea Początki Myśli

Roman Dmowski: Nasz patriotyzm – cz. III

Nie mamy tu zamiaru kreślić swego programu szczegółowego – przedmiotem naszym jest wskazanie głównych zasad, z których wychodzić będzie nasz program praktyczny, zastosowany do warunków chwili. Już wyżej powiedzieliśmy, że warunki, w których zmuszeni jesteśmy żyć obecnie, nie pozwalają na najskromniej pojęty rozwój narodowy i cywilizacyjny. W warunkach tych nie możemy się rozwijać, ale musimy […]

Czytaj dalej
Historia i idea Okres międzywojenny i okupacja

Roman Rybarski: Polityka i gospodarstwo

Wstęp Celem polityki gospodarczej jest z jednej strony zabezpieczyć dobrobyt ludności przez wzmocnienie jej sił produkcyjnych, z drugiej nadać taki kierunek całej wytwórczości i tak ją zorganizować, by była ona skutecznym narzędziem potęgi politycznej narodu. By ten cel osiągnąć, trzeba: 1) stworzyć twarde podstawy prawno-społeczne pod gromadzenie się kapitału narodowego; 2) uznać zasadę jedności gospodarstwa […]

Czytaj dalej
Historia i idea

Feliks Koneczny: Uniwersalizm a idea narodowa

Skoro mowa o wychowaniu politycznym i o państwie, nie sposób pominąć kwestii państwa uniwersalnego. Ideał uniwersalizmu politycznego będzie zawsze przyświecać filozofom katolickim, lecz nie ma polegać na zaborach, na wspólności jarzma. Ideologia takiego państwa uniwersalnego jest orientalna, azjatycka: Babilon, Asyria, Partowie, Persowie, a potem Aleksander Wielki, i wreszcie Rzym schodzili również na szlaki orientalne. W […]

Czytaj dalej
Historia i idea Okres międzywojenny i okupacja

Adam Doboszyński: Adept Hirama

Drukowane w zbiorowym wydawnictwie pt. »Drogi Pokolenia«, Londyn, kwiecień 1944. W myśl legendy Hiram był budowniczym świątyni Salomona. Dokoła tej budowy oraz śmierci Hirama osnutych jest wiele obrzędów masońskich. Rytuał przyjęcia do jednego ze stopni masońskich rozgrywa się dokoła katafalku, na którym symbolicznie spoczywają zwłoki Hirama. Ksawery Pruszyński bardzo na czasie przypomniał, że pieczęć, którą […]

Czytaj dalej