21 września 2023
Eseje polityczne

Skorek: Granica bezpieczna, a nie zielona

Jedną z najbardziej wydatnych cech kosmopolitycznych elit jest ich odrealnienie, odklejenie od rzeczywistości. Orędownicy multikulturalizmu są to z reguły zamożni ludzie, żyjący w bogatych, zamkniętych osiedlach, wysyłający swoje dzieci do prywatnych szkół. W tej ich zamkniętej bańce świat to wioska rodem ze świata hipisów, gdzie wszystkie dzieci zgodnie trzymają się za rączki, tańczą oraz śpiewają. Mimo […]

Czytaj dalej
Eseje polityczne

„Francja nie powiedziała ostatniego słowa” – Eric Zemmour i jego partia Rekonkwista!

Przedmiotem rozważań prowadzonych w tym artykule jest osoba francuskiego polityka E. Zemmoura i jego partii Reconquete! (Rekonkwista). W ramach tej analizy podjęta zostanie próba wyjaśnienia przyczyn rosnącej popularności Zemmoura na francuskiej scenie politycznej. W tym aspekcie ważne znaczenie będzie miało przedstawienie wątków biograficznych, które wpłynęły dość znacząco na głoszone przez Zemmoura poglądy polityczne. Analizie podda […]

Czytaj dalej
Eseje polityczne

Mec. Kwaśniewski: Czy Unia odbierze Polsce demokrację?

Sejm zarządził niedawno referendum, w którym Polacy będą mogli wypowiedzieć się w sprawie mechanizmu przymusowej relokacji migrantów w Unii Europejskiej. Tymczasem Unia stoi o krok od wewnętrznej reformy, która pozbawi nasze referendum wszelkiego znaczenia. Kto chce zniszczenia polskiej demokracji? Najnowsze sondaże pokazują, że 74% Polaków, według Instytutu Badań Pollster oraz nawet 82% według Biura Badań […]

Czytaj dalej
Eseje polityczne

Patey: Polityka rodzinna niepotrzebny relikt przeszłości czy konieczność?

Wstęp Zmiany w rozwiązaniach organizacyjno-prawnych Państwo prowadząc politykę rodzinną powinno uwzględnić w swych rozwiązaniach ustrojowych odpowiednie miejsce dla rodziny – najstarszej i najpowszechniejszej formy życia powszechnego. W prawie polskim mamy odwołania do instytucji rodziny jako najmniejszej  komórki społecznej.  Państwo uznaje jej wagę i deklaruje wsparcie.  Niestety, większość wsparcia dla rodzin jest czysto deklaratywna a rozwiązania […]

Czytaj dalej
Eseje polityczne

Patey: O potrzebie istnienia osobnego systemu ubezpieczeń emerytalnych dla przedsiębiorców

Kolejne ogłaszane programy  gospodarcze  przewidują  przeniesienie rolników do ZUS-u. Z punktu widzenia przedsiębiorcy uważam, że to zły pomysł, choć niewątpliwie przyniósłby on dodatkowe środki do systemu ubezpieczeń społecznych.  Polski system ubezpieczeń społecznych zawiera różne komponenty np. przykład ubezpieczenie zdrowotne. W tym tekście zajmę się wyłącznie ubezpieczeniami emerytalnymi dla przedsiębiorców. Inne składniki ubezpieczeń społecznych wymagają odrębnego […]

Czytaj dalej
Eseje polityczne

Mec. Janas: Jeszcze kilka zdań o frankowiczach

Materia tego problemu wydaje się być nad wyraz podobna do materii komentowania wojny, która toczy się poza naszymi granicami. Podobieństwo jest takie, że trudno zając stanowisko inne niż to ugruntowane w ramach opinii publicznej, a wskazujące na olbrzymie pokrzywdzenie osób, które zdecydowały się na ofertę kredytu indeksowanego we franku szwajcarskim. Wokoło całej tej sprawy, jakże […]

Czytaj dalej
Eseje polityczne

Artur Szczepek: Wolny rynek w katolickiej nauce społecznej

Wolny rynek w katolickiej nauce społecznej to zagadnienie, które odwołuje się do doktryny KościołaKatolickiego wypracowanej głównie w magisterium papieży i oparte na zasadzie wolności jednostki wprzedsiębiorczości i prywatnej własności. W założeniu powinien to być rynek nienaruszony przezpaństwo, w którym decyzje podejmowane są przez podmioty wolnorynkowe, a także przestrzegającepraw i etyki działające w zgodzie z sensem […]

Czytaj dalej
Eseje polityczne

Margot skazany. Walczymy z przemocą i cenzurą

Nie możemy pozostawiać odważnych obrońców życia i rodziny samym sobie i dać zakrzyczeć nawet najbardziej wpływowej mniejszości, która chce tworzyć wrażenie, że ich radykalne poglądy są wspierane przez społeczeństwo.Nawet jeśli największe w Polsce media powielają kłamstwa o tym, że Margot jest ofiarą prześladowania „osób LGBT” – to nie mam wątpliwości, że zdecydowana większość Polaków nie akceptuje […]

Czytaj dalej
Eseje polityczne

Szczepek: Antywolnościowa strategia ESG podwyższy koszty dla polskiego biznesu

O nowej strategii wprowadzania rozwiązań, które z powodzeniem można nazwać antywolnościowymi, zwanej ESG mówi się już dosyć długo. Idea ESG (ang. Environmental, Social and Corporate Governance) zakłada, że firmy niekoniecznie powinny troszczyć się o swój interes ekonomiczny, ale przede wszystkim wpływać pozytywnie na obszary związane z ochroną środowiska naturalnego (E), odpowiedzialnością społeczną (S) i ładem […]

Czytaj dalej
Eseje polityczne

Ataki na papieża mają wywołać cywilizacyjną wojnę domową

Jesteśmy właśnie świadkami frontalnego ataku na wiarę i największy dla Polaków autorytet – św. Jana Pawła II. Pierwszym efektem ma być wywołanie w Polsce religijnej, kulturowej, cywilizacyjnej wojny domowej. Głównym celem – przekucie tej kampanii nienawiści i oszczerstw w paliwo polityczne na najbliższe wybory. Prowokatorzy wciąż bezkarni Na początku marca Sąd Rejonowy w Toruniu umorzył […]

Czytaj dalej