13 lipca 2024
Nagrania

Zygmunt Balicki: Zasady wychowania narodowego

„Zasady wychowania narodowego” to referat, który został przedstawiony podczas Polskiego Kongresu Pedagogicznego we Lwowie przez Zygmunta Balickiego – działacza społecznego, socjologa oraz publicystę. W swojej pracy autor porusza zagadnienie wychowania młodzieży według ściśle określonych zasad.

Balicki był jednym z głównych ideologów Narodowej Demokracji w pierwszym okresie jej istnienia. W 1887 r.  założył Związek Młodzieży Polskiej „Zet”.  We współpracy z Romanem Dmowskim założył w 1893 r.  Ligę Narodową, a w 1897 r. Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne. W broszurze “Egoizm narodowy wobec etyki :przeprowadził rozróżnienie etyki idei i etyki ideałów skłaniając się do pewnego relatywizmu moralnego na rzecz osiągnięcia określonych celów narodowych.