24 czerwca 2024
Wydarzenia

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości: Izrael pozwany za ludobójstwo w Gazie

W dniu 29 grudnia 2023 r. Republika Południowej Afryki złożyła skargę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości (ICJ) przeciwko Izraelowi w związku z ludobójstwem w Gazie. ICJ to główny organ sądowy ONZ. Został ustanowiony w 1945  r. do rozstrzygania sporów między państwami. Trybunał działa według swego Statutu, który opiera się na Statucie Stałego Trybunału Sprawiedliwości Międzynarodowej i stanowi integralną część Karty Narodów Zjednoczonych. Wszyscy członkowie Organizacji Narodów Zjednoczonych są ipso facto stronami Statutu Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.


W czwartek i piątek w Hadze odbyły się przesłuchanie publiczne w celu zbadania „środków tymczasowych”, o które wnioskowała Republika Południowej Afryki. Do skargi dołączony jest wniosek o wprowadzenie środków nadzwyczajnych, w tym nakaz zakończenia działań wojennych, rozpocętych atakiem Hamasu z 7 października. Pretoria wzywa ICJ, aby sąd nakazał Izraelowi zaprzestanie zabijania i wyrządzania poważnych szkód psychicznych i fizycznych narodowi palestyńskiemu w Gazie, zaprzestanie celowego narzucania warunków życia mających na celu spowodowanie fizycznego zniszczenia ich jako grupy oraz umożliwienia dostępu do pomocy humanitarnej. W obliczu śmierci ponad 22 100 ludzi w Gazie w okresie od połowy października do 3 stycznia Pretoria powołuje się na „swoje prawa i obowiązki”, aby zapobiec ludobójstwu i „chronić Palestyńczyków w Gazie przed zagładą”. Te prawa i obowiązki są wykonywane w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o zapobieganiu i karaniu zbrodni ludobójstwa z 1948 r. Konwencja stanowi, że państwa mogą podjąć działania prawne, aby zapobiec wystąpieniu zbrodni ludobójstwa. Wymaga od państw-stron Konwencji podjęcia środków w celu zapobiegania i karania zbrodni ludobójstwa. Obowiązek ten, jak również zakaz popełniania ludobójstwa, są uważane za normy zwyczajowego prawa międzynarodowego i dlatego obowiązują wszystkie państwa, niezależnie od tego, czy należą one do 153 krajów – w tym Izraela – które ratyfikowały Konwencję. Środki tymczasowe, o które zwróciła się Republika Południowej Afryki w celu zaprzestania działań wojennych, jeśli zostaną podjęte przez ICJ, okażą się prawnie wiążące.

Izrael odrzuca w całości oskarżenia o ludobójstwo.