24 czerwca 2024
Wydarzenia

Białoruskie służby wciąż aktywne w przerzucaniu nielegalnych imigrantów do Polski

Najczęściej służby białoruskie zbierają i grupują cudzoziemców, którzy następnie będą usiłowali nielegalnie przekroczyć granicę z Białorusi do Polski. Wszystko dzieje się pod osłoną nocy.

Migranci gromadzeni są przeważnie w rejonie istniejącej po białoruskiej stronie ,,systemy – ogrodzenia” tj. białoruskiego sytemu ochrony granicy. Następnie, w odpowiednim czasie i miejscu wskazanym przez służby białoruskie oraz przy ich pomocy, cudzoziemcy usiłują nielegalnie przedostać się do naszego kraju.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu, jakim dziś dysponuje Straż Graniczna, szybko reagujemy na tego typu sytuacje i istniejące zagrożenia. Bezzałogowe statki powietrzne, pojazdy obserwacyjne, wieże wyposażone w kamery, służą do obserwowania granicy z lądu i z powietrza. Kolejnym elementem systemu ochrony granicy, ale zarazem jednym z głównych i pomagających w skutecznym monitorowaniu granicy staje się powstająca bariera elektroniczna. Optoelektronika czy kable detekcyjne wykryją każdą próbę naruszenia granicy naszego państwa, a tym samym pozwolą na szybką i skuteczną reakcję polskich patroli. 

Film został zarejestrowany w nocy (z 16 na 17 listopada) na terenie służbowej odpowiedzialności Placówki SG w Czeremsze. Wyraźnie widać na nagraniu grupy cudzoziemców po białoruskiej stronie i polskie patrole, zabezpieczające granicę naszego kraju.

Ewelina Szczepańska

za: strazgraniczna.pl

materiał filmowy: Podlaski Oddział SG