14 lipca 2024
Nagrania

Aktualność „Myśli nowoczesnego Polaka”

Debata  “Aktualność „Myśli nowoczesnego Polaka”” z okazji 120. rocznicy publikacji dzieła Romana Dmowskiego, która miała miejsce w Centrum Edukacyjnym IDMN. W wydarzeniu wzięli udział prof. Krzysztof Kosiński, prof. Agnieszka Nogal oraz dr Przemysław Pazik. Debata była  częścią projektu „Mozaika Niepodległości”, którego partnerem jest Fundacja PKO Bank Polski.

Dmowski w “Myślach nowoczesnego Polaka” przedstawił społeczne i polityczne założenia ruchu narodowego. Głosił, że naród stanowi organiczną jedność. Sprzeciwiał się walce klasowej głoszonej przez marksizm. Zdaniem Dmowskiego czasy szlachty i arystokracji bezpowrotnie minęły. Teraz o interes Polski mają walczyć nie tylko ziemianie i wielcy przedsiębiorcy, ale także drobnomieszczaństwo i rolnicy. Dmowski starał się odwieść robotników od ideologii socjalistycznej. Głosił, że w Polsce zorganizowanej według zasad narodowych czeka ich lepszy los niż w państwie stworzonym przez socjalistów, gdzie robotnicy wyzwoleni z ucisku burżuazyjnego zostaną pozbawieni wolności, tradycji i własności. Dmowski bronił własności prywatnej i gospodarki kapitalistycznej. Uważał, że własność prywatna musi być używana zgodnie z interesem narodowym. Wolność jednostki nie może zamienić się w egoizm sprzeczny z interesami rodziny i narodu.