20 czerwca 2024
Wydarzenia

Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji o powołaniach na ćwiczenia

W ostatnich dniach pojawiło się, zarówno w mediach społecznościowych jak i na wielu portalach informacyjnych, mnóstwo informacji na temat powołań na ćwiczenia, które wysyła Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. CWCR opublikowało w związku z tym komunikat.

– Nawiązując do nieścisłości które ukazały się w mediach ws. projektu Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia liczby osób,które w 2023r.mogą pełnić służbę wojskową w rezerwie w ramach odbywania ćwiczeń wojskowych, chcielibyśmy wyjaśnić i doprecyzować: W 2023r. powołania na ćwiczenia wojskowe będą dotyczyły głównie osób, którym zostały nadane przydziały moblizacyjne. Liczba „do 200 tysięcy”powoływanych na ćwiczenia, w porównaniu z 2022 rokiem, nie zmieniła się i nie oznacza ona bezwzględnej realizacji – głosi komunikat. – Powołując na ćwiczenia osoby z pasywnej rezerwy, w niewielkim stopniu sięgamy po potencjał osób, które posiadają pożądane, przydatne kwalifikacje na potrzeby #WojskoPolskie a nie odbyły wcześniej szkolenia wojskowego. W myśl Ustawy o Obronie Ojczyzny (Art.2 pkt.36) pod pojęciem uregulowany stosunek do służby wojskowej należy rozumieć nadanie danej osobie kategorii zdolności do służby wojskowej i przeniesienie jej do pasywnej rezerwy.

W praktyce każdy, kto przeszedł kwalifikację wojskową i została mu nadana kategoria wojskowa przechodzi do rezerwy pasywnej. Wezwanie do WCR nie jest jednoznaczne z wydaniem decyzji o powołaniu na ćwiczenie. Dopiero po upewnieniu się, że wytypowana osoba spełnia warunki powołania, jest wydawana decyzja o powołaniu na ćwiczenia. Powołanie na ćwiczenia wojskowe jest realizowane w formie decyzji administracyjnej od której przysługuje odwołanie na zasadach określonych w KPA (14 dni). W czasie pandemii COVID nie były realizowane kwalifikacje wojskowe i ćwiczenia rezerwy też było bardzo ograniczone – czytamy.

Warto dodać, że sprawę obrony kraju reguluje najważniejszy dokument, jakim jest Konstytucja RP. W rozdziale 2 mówi o tym art. 85, który stanowi m.in., że “obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny”.

Leave feedback about this

  • Quality
  • Price
  • Service

PROS

+
Add Field

CONS

+
Add Field
Choose Image
Choose Video