1 lutego 2023
Wydarzenia

Życzenia przywrócenia polsko-węgierskiej granicy z okazji Dnia Niepodległości

Dyplomatyczny zgrzyt spowodowały zamieszczony na Twitterze przez Laszlo Toroczkai’a wpis z okazji polskiego święta narodowego. Lider węgierskiej Naszej Ojczyzny (Mi Hazank) życzył Polakom, aby znów mieli wspólną granicę z Węgrami. Post zilustrował zdjęciem zrobionym na Przełęczy Użockiej po zdobyciu Zakarpacia przez Węgry w 1939 roku, gdzie na posterunku granicznym podają sobie ręce Polak i Węgier.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy wezwało rząd w Budapeszcie do potępienia jako niedopuszczalnej wypowiedzi Toroczkai’a. Rzecznik MSZ Oleg Nikołenko poinformował o tym we wpisie na Facebooku.

– Apel węgierskiego posła László Toroczkaia o rewizję granic państwowych jest nie do przyjęcia. Wzywamy węgierski rząd do potępienia takich nieodpowiedzialnych wypowiedzi, które podważają stosunki dwustronne i nie odpowiadają duchowi dobrego sąsiedztwa – napisał Nikołenko.

Toroczkai jest założycielem rewizjonistycznego stowarzyszenia HVIM (Ruch Młodzieżowy 64 Komitatów), którego nazwa odnosi się do granic kraju sprzed traktatu w Trianon z 1920 roku. Węgry uznały niepodległość Czechosłowacji oraz Królestwa Serbów, Chorwatów i Słoweńców. Znaczna część obszaru Węgier została podzielona między sąsiadów. W wyniku ustaleń traktatu Węgry utraciły dostęp do morza, niemal dwie trzecie ludności (pozostało 8 z 21 milionów) oraz dwie trzecie obszaru państwa (pozostało 93 tys. km² z 325 tys. km²). Poza granicami Węgier znalazło się 3,5 miliona Węgrów, głównie w południowej Słowacji i siedmiogrodzkim Seklerlandzie oraz części Wojwodiny. Stanowiło to ⅓ tego narodu. Konsekwencje tych ustaleń z niewielkimi zmianami pozostają w mocy do dzisiaj i nadal budzą sprzeciw wielu Węgrów.

W 2013 r. Toroczkai został burmistrzem przygranicznej wsi Ásotthalom. Związany przez kilka lat z Jobbikiem (Ruchem na Rzecz Lepszych Węgier), po tym gdy partia ta zwróciła się w stronę centrum, założył w 2018 r. Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny). Ugrupowanie to w wyborach w kwietniu 2022 r. zdobyło poparcie 5,71 % wyborców, co dało 6 mandatów na 199 miejsc w Zgromadzeniu Narodowym. Na arenie międzynarodowej utrzymuje stosunki z Alternatywą dla Szwecji oraz Konfederacją Korony Polskiej.