Dziennik Narodowy Blog Wydarzenia Zimowy weekend – nielegalna migracja i niebezpieczne zdarzenie
Wydarzenia

Zimowy weekend – nielegalna migracja i niebezpieczne zdarzenie

W dniach 1 – 3 grudnia br.  ujawniono 64 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przedostać się na terytorium Polski. 11 migrantów zostało szybko zauważonych przez polskie służby i wycofało się w głąb Białorusi.

W piątek ujawnionoo 34 próby nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy, a w niedzielę 30. W sobotę zdarzeń związanych z nielegalnym przekroczeniem granicy naszego państwa nie odnotowano, natomiast zauważono grupę osób prowadzoną przez białoruskie służby wzdłuż bariery technicznej.

Z kolei już dzisiejszej doby nad ranem na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Dubiczach Cerkiewnych migranci zaatakowali polski patrol kamieniami i płonącymi gałęziami. Na szczęście żaden żołnierz ani funkcjonariusz nie ucierpiał.

W trakcie minionych trzech dni próby nielegalnego przekroczenia polsko – białoruskiej granicy odnotowane zostały na odcinkach służbowej odpowiedzialności Placówek SG w Płaskiej, Narewce i Dubiczach Cerkiewnych. Wśród ujawnionych cudzoziemców znajdowały się osoby pochodzące między innymi z Pakistanu i Afganistanu.

Katarzyna Zdanowicz

Atak na polski patrol

za: strazgraniczna.pl

Exit mobile version