Zdaniem polskiego MSZ za cyberatakiem na Gruzję stały służby wywiadowcze Rosji

Według władz czołowych państw zachodnich, to Rosja przeprowadziła ogromny cyberatak, który w zeszłym roku zniszczył ponad 2000 stron internetowych w Gruzji. Rząd Wielkiej Brytanii twierdzi, że GRU (rosyjski wywiad wojskowy) stał za “próbą podważenia suwerenności Gruzji”.

W tej sprawie oświadczenie wydał również wczoraj polski MSZ.

– Rząd RP z zaniepokojeniem przyjął informację o szeroko zakrojonym cyberataku na Gruzję, który miał miejsce 28 października 2019 roku. Przyłączamy się do stanowiska Gruzji, USA, W. Brytanii i szeregu państw UE ws. przypisania służbom wywiadowczym Federacji Rosyjskiej odpowiedzialności za ten cyberatak. Podobnie jak nasi sojusznicy i partnerzy uważamy, że wrogie i nieodpowiedzialne działania Federacji Rosyjskiej w cyberprzestrzeni, zmierzające do podważenia międzynarodowej stabilności i suwerenności innych państw, powinny być ujawniane i stanowczo piętnowane. Wraz z innymi członkami społeczności międzynarodowej Polska będzie dążyć do wzmocnienia norm odpowiedzialnego zachowania państw a cyberprzestrzeni. Polska niezmiennie popiera suwerenność i integralność terytorialną Gruzji oraz jej aspiracje do członkostwa w UE i NATO. Jesteśmy gotowi wraz z partnerami z UE i NATO dalej wspierać władze gruzińskie we wzmacnianiu odporności na wrogie działania cybernetyczne i hybrydowe – czytamy w komunikacie.

REKLAMA/Advertisement