Zawieszono komornika, który wszczął nieuprawnioną egzekucję wobec 11-letniej dziewczynki – Zuzi

Marcin M., komornik sądowy z Chrzanowa, został odsunięty od wykonywania czynności i zawieszony przez Ministra Sprawiedliwości w pełnieniu obowiązków służbowych. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Sebastian Kaleta skierował do Prokuratury Krajowej zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez komornika oraz zwrócił się o objęcie sprawy nadzorem służbowym.

W prowadzonych z inicjatywy Ministerstwa Sprawiedliwości postępowaniach kontrolnych ujawniono szereg bulwersujących nieprawidłowości w pracy komornika, dlatego prezes Sądu Rejonowego w Chrzanowie złożył wniosek o odwołanie Marcina M. z zajmowanego stanowiska z uwagi na rażące i uporczywe naruszanie przepisów prawa. Kontrola w kancelarii komorniczej wykazała m.in., że komornik wydawał pieniądze na działalność niezgodną z ich przeznaczeniem.

REKLAMA/Advertisement

Liczne publikacje medialne na temat pracy komornika spowodowały zgłaszanie się osób poszkodowanych przez Marcina M., które sygnalizowały nielegalne zajęcia mienia, wywieranie presji na dłużników czy podstępne wejścia do ich domów położonych poza rewirem działania komornika.

Doniesienia dotyczące łamania prawa przez komornika spowodowały szybką reakcję Ministerstwa Sprawiedliwości, które zawiadomiło Prokuraturę Krajową i zdecydowało o zawieszeniu komornika po wcześniejszym odsunięciu go od czynności służbowych.

REKLAMA/Advertisement

Marcin M. wszczął też m.in. nieuprawnioną egzekucję wobec 11-letniej dziewczynki – Zuzi. Dzięki interwencji przeprowadzonej pod nadzorem Wiceministra Sprawiedliwości Sebastiana Kalety komornik wycofał się z nieuprawnionego zajęcia renty dziecka i zwrócił jej rodzinie pieniądze. Dobro dziewczynki zostało już dzięki tej pomocy zabezpieczone.