Z Indii i Maroka – nielegalnie przekroczyli granicę Polski

26 sierpnia funkcjonariusze z Placówek SG w Horodle oraz Zbereżu zatrzymali dwóch cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli ukraińsko-polską granicę.

Mężczyźni w wieku 24 i 32 lata nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu w Polsce. Okazało się, że przepłynęli rzekę graniczną wpław i po przebraniu się w suche ubrania kontynuowali wędrówkę w głąb kraju. Obywatel Maroka został zatrzymany przez funkcjonariuszy Placówki SG w Horodle na terenie pow. hrubieszowskiego, natomiast funkcjonariusze z Placówki SG w Zbereżu zatrzymali obywatela Indii na terenie pow. włodawskiego. Cudzoziemcy przyznali, że celem ich podróży miały być kraje Unii Europejskiej. Migranci zostaną przekazani ukraińskim służbom granicznym.

REKLAMA/Advertisement

Ewelina Szczepańska 

Foto: Nadbużański OSG

REKLAMA/Advertisement