“Wyzwolenie Wiednia, obrona Europy”. Austriacy świętowali rocznicę bitwy pod Wiedniem w 1683 r.

12 września 1683 r. pod Wiedniem rozegrała się bitwa między wojskami polsko-cesarskimi pod dowództwem króla Jana III Sobieskiego a armią Imperium Osmańskiego pod wodzą wezyra Kara Mustafy. Punktem rozstrzygającym w bitwie był atak polskiej husarii (królewskiej i hetmana Jabłonowskiego) przeprowadzony ze wzgórza Kahlenberg (Łysej Góry).

Obecnie na szczycie znajduje się kościół pw. św. Józefa prowadzony od 1906 r. przez polskich księży zmartwychwstańców, a w nim izba upamiętniająca zwycięstwo polskie w odsieczy wiedeńskiej.

REKLAMA/Advertisement

W sobotę na wzgórzu zgromadziło się kilkuset austriackich działaczy (a nawet niewielka ilość Polaków) pod hasłem “Wyzwolenie Wiednia, obrona Europy”. Obchody zorganizowała po raz kolejny organizacja “Gedenken 1683” (Pamięć 1683), związana z ruchem identytarystycznym (Identitäre Bewegung).

Foto: TT/Gedenken 1683