24 czerwca 2024
Wydarzenia

Wybory do Sejmu i Senatu – nowe obwody za granicą

MSZ informuje, że 30 września 2023 r. weszły w życie przepisy zmieniające rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych ws. obwodów głosowania za granicą.

Nowelizacja tworzy nowe obwody głosowania w tych okręgach konsularnych, w których jest to zasadne ze względu na zwiększone zainteresowanie wyborców zgłoszeniem się do spisów sporządzanych przez konsulów. Dodatkowe obwody głosowania powstaną w: Amsterdamie, Lizbonie, Hamburgu, Dortmundzie, Stuttgarcie, Zurychu, Bedford i Manchesterze.

Na skutek nowelizacji globalna liczba obwodów głosowania w tegorocznych wyborach i referendum ogólnokrajowym wzrośnie do 410, czyli będzie o blisko 30% większa niż w wyborach z 2019 r.

Wejście w życie nowelizacji umożliwi wyborcom rejestrowanie się przez e-Wybory w spisach sporządzanych dla nowoutworzonych obwodów.  

za: gov.pl