“Wolni Obywatele” propagują wolną ekonomię w Ciechanowie – test “Prosta ekonomia” 2018 [WIDEO]

Test Wiedzy Ekonomicznej – Prosta Ekonomia ma na celu rozwijanie świadomości ekonomicznej młodzieży uczestniczącej w nim, promocję postaw przedsiębiorczości, przyczynienie się do lepszego rozumienia zmian zachodzących w gospodarce, lepsze przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym, zachęcenie do alternatywnych form permanentnego samokształcenia.

Jedną z miejscowości, w których test został przeprowadzony był Ciechanów. We współpracy z miejscową uczelnią – Państwową Wyższą Szkołą Zawodową oraz Mazowiecką Izbą Gospodarczą, skupiającą lokalnych przedsiębiorców, zorganizował go lokalny oddział stowarzyszenia “Wolni Obywatele”.

REKLAMA/Advertisement

– W oczekiwaniu poprawy naszego życia podkreśla się rolę młodych i pokłada w nich nadzieję, ale nie możemy liczyć tylko na sam mechanizm zmiany pokoleniowej, bo myślenie wielu z nich wbrew pozorom jest często kalką błędnych uproszczeń i fałszywych stereotypów wynoszonych z ich domów. Z wiadomych względów nie można liczyć na sam publiczny system edukacji – mówił o projekcie Tomasz J. Ulatowski, lider ciechanowskiego oddziału „Wolnych Obywateli”.

– Wykorzystaliśmy wypróbowany w praktyce pomysł naszego kolegi Roberta Gwardysa, który w 2017 r. w sąsiednim powiecie przasnyskim przeprowadził udany test dla uczniów, oparty na filmach edukacyjnych ze strony Prostaekonomia.pl. Postanowiliśmy nadać mu jednak tym razem znacznie większy rozmach – mówi dalej Ulatowski – filmy z internetu to nie tylko atrakcyjna i łatwo dostępna forma przekazu, ale zarazem możliwość wystandaryzowania kryteriów i współzawodniczenia z równymi szansami przez uczniów różnych typów szkół – wszak rozumienie zasad gospodarowania przyda się każdemu. Swój pomysł wraz z tegoroczną treścią testu podsunęliśmy także kolegom z Instytutu im. Romana Rybarskiego, którzy wykorzystali go na swój sposób w Brzozowie.

REKLAMA/Advertisement