Wojsko Polskie udzieli pomocy Policji na przejściach granicznych

Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podpisał decyzję, która umożliwi Wojsku Polskiemu udzielanie pomocy Policji. Pomoc dotyczy wsparcia w patrolach na przejściach granicznych oraz w kontrolowaniu przestrzegania kwarantanny. Decyzja jest kolejnym elementem umożliwiającym wsparcie resortu obrony na rzecz administracji cywilnej w walce z rozprzestrzenieniem się koronowirusa. Decyzja nie oznacza, że wojsko zostanie użyte, by pilnować porządku w miastach.


Ponad 2100 żołnierzy wraz ze sprzętem jest zaangażowanych w walkę z koronawirusem. Żołnierze między innymi wspierają służby podległe Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji w ochronie granic oraz pomagają osobom  w transporcie medykamentów do szpitali.

Pracę rozpoczęło także przygotowane przez Wojsko Polskie mobilne laboratorium rozpoznania biologicznego. Jest w stanie wykonać do 120 testów na koronawirusa dziennie. Testy wykonuje także Ośrodek Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń Biologicznych w Puławach Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii.

Wojska Obrony Terytorialnej, na polecenie ministra obrony narodowej, uruchomiły pod numerem telefonu 800 100 102 specjalną, całodobową i bezpłatną infolinię ze wsparciem psychologicznym dla osób znajdujących się w kryzysie związanym z kwarantanną lub leczeniem SARS-CoV-2. Specjalistyczna pomoc udzielana jest przez psychologów wojskowych WOT.
We wszystkich województwach działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które udzielają wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, 10 dezynfekcyjnych zespołów zadaniowych, mobilne zespoły medyczne. Przygotowany przez wojsko kontenerowy szpital polowy we Wrocławiu umożliwia odbywanie kwarantanny. Siły zbrojne są gotowe wydzielić samoloty i śmigłowce do ewakuacji medycznej. W działania prewencyjne włączyły się WOT, które w portach lotniczych pomagają przy pomiarze temperatury oraz gromadzeniu i segregacji kart lokalizacyjnych pasażerów przylatujących do Polski. Żołnierze WOT pozostają też w kontakcie z kombatantami, gotowi udzielić im pomocy, aby zmniejszyć ryzyko zakażenia osób starszych. W działania związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa są gotowe włączyć się uczelnie wojskowe, podchorążowie w razie potrzeby wesprą administrację i samorządy.
 
Wojsko jest przygotowane na różne sytuacje związane z występowaniem koronawirusa na terenie Polski i wspiera cywilny system ochrony zdrowia.

Foto: TT/@mblaszczak

REKLAMA/Advertisement