Wietnamka udawała na granicy Bułgarkę. Straż Graniczna nie dała się oszukać

W trakcie kontroli granicznej na wyjazd z Polski, Bułgarka okazała się być Wietnamką. Funkcjonariuszom Straży Granicznej z przejścia granicznego w Korczowej okazała fałszywy bułgarski paszport, prawo jazdy i dowód osobisty. Wkrótce okazało się, że w bagażach posiada swój autentyczny wietnamski paszport.

9 grudnia do odprawy granicznej na wyjazd z Polski stawiła się 27-letnia kobieta podająca się za obywatelkę Bułgarii. W trakcie prowadzonej kontroli paszportu funkcjonariusze SG, opierając się na swoich doświadczeniach, dostrzegli pewne nieprawidłowości. Kobieta oprócz paszportu okazała także bułgarski dowód osobisty i prawo jazdy. Wnikliwa kontrola Straży Granicznej na tzw. drugiej linii potwierdziła podejrzenia. Wszystkie przedstawione dokumenty były fałszywe.

Kobietę zatrzymano. Wkrótce okazało się, że w bagażach posiada autentyczne wietnamskie dokumenty. Przyznała, że bułgarskie “fałszywki” kupiła od obywatela Wietnamu. Dokumenty te miały jej ułatwić podróżowanie po Europie.

Zgodnie z procedurą, obywatelka Wietnamu dobrowolnie poddała się karze ośmiu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby dwóch lat.

Od początku roku funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału SG ujawnili już ponad 750 fałszerstw różnych przedstawianych do kontroli dokumentów. Najczęściej fałszowane są: “Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy”, dowody osobiste, paszporty, wizy, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe, dokumenty pobytowe oraz prawa jazdy.

Elżbieta Pikor

REKLAMA/Advertisement

za: strazgraniczna.pl