13 lipca 2024
Wydarzenia

Wielkopolski pion PZ PK przedstawił zarzuty korupcyjne burmistrzowi Wrześni

W toku śledztwa nadzorowanego przez Wielkopolski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego (6 listopada 2023 r.) dokonali zatrzymania burmistrza Wrześni, który zażądał łapówki od przedsiębiorcy w związku z możliwością dalszej realizacji inwestycji w postaci budowy biogazowni. Do zatrzymania doszło na terenie województwa wielkopolskiego. W miejscu zamieszkania mężczyzny zostało przeprowadzone przeszukanie mające na celu zabezpieczenie dowodów rzeczowych mogących mieć znaczenie w sprawie.

Prokuratorskie zarzuty

Prokurator Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu przedstawił zatrzymanemu zarzut żądania korzyści majątkowej w wysokości 200 tysięcy złotych kwalifikowany z art. 228 § 4 kk.

Czyn zarzucany podejrzanemu zagrożony jest karą do 10 lat pozbawienia wolności.

Z ustaleń śledztwa wynika, że podejrzany za pośrednictwem innych osób złożył korupcyjną propozycję przedsiębiorcy w zamian za cofnięcie wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości pod budowę biogazowni. Przedsiębiorca nie zgodził się na wręczenie „łapówki” w  wysokości 200 tysięcy złotych, co skutkowało brakiem cofnięcia złożonego wcześniej oświadczenia o wypowiedzeniu umowy dzierżawy nieruchomości.

Prokurator zastosował środki zapobiegawcze

Prokurator zastosował wobec podejrzanego środki zapobiegawcze w postaci zawieszenia w czynnościach służbowych, dozoru policji, poręczenia majątkowego w wysokości 20 tysięcy złotych, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu kontaktowania się z podejrzanymi w sprawie. W trakcie czynności przeszukania zabezpieczono mienie podejrzanego w postaci pieniędzy w gotówce w kwocie 5 150 USD.

Powoływanie się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych

Zatrzymanie i zarzuty związane są ze śledztwem Wielkopolskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Poznaniu dotyczącym powoływania się na wpływy w instytucjach państwowych i samorządowych, a także utwierdzania innych osób w przekonaniu o istnieniu takich wpływów oraz podjęcia się pośrednictwa w załatwianiu spraw w instytucjach publicznych, w zamian za udzielanie korzyści majątkowych. Do zdarzeń dochodziło w okresie od grudnia 2017 roku do września 2019 roku na terenie całego kraju.

Prokuratorzy nie wykluczają dalszych zatrzymań w tej sprawie.

komunikat prasowy PK