Wielka Brytania: Spotkania z Lechem Kowalskim i gen. Andrzejem Pawlikowskim

Stowarzyszenie Polska Niepodległa zaprasza w ostatni weekend stycznia na spotkania z Lechem Kowalskim oraz gen. Andrzejem Pawlikowskim.

Lech Kowalski to historyk wojskowości, autor publikacji m.in. “Generałowie”, “Kryptonim “Dunaj”. Udział wojsk polskich w interwencji zbrojnej w Czechosłowacji w 1968 roku”, “Jaruzelski. Generał ze skazą”, “Cze.Kiszczak. Biografia gen. broni Czesława Kiszczaka”, “Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a Żołnierze Wyklęci. Walka z podziemiem antykomunistycznym w latach 1944-1956”.

REKLAMA/Advertisement

Andrzej Pawlikowski to generał brygady Biura Ochrony Rządu, w latach 2006–2007 i 2015–2017 szef BOR. W latach 1997-2001 był szefem ochrony bezpośredniej ministra spraw zagranicznych i równocześnie w 1999 r. Uczestniczył w pracach szeregu zespołów międzyresortowych dot. problematyki bezpieczeństwa państwa m.in. w latach 2006-2007 był stałym członkiem Międzyresortowego Zespołu ds. Zwalczania Terroryzmu oraz od 2002 r. do 2007 r. Polsko-Amerykańskiej Grupy ds. Zwalczania Terroryzmu. Od 2013 r. do 2014 r.współtwórca oraz wiceprezes zarządu BINASE (Business & Intelligence Security Service) – polskiej prywatnej firmy łączącej funkcję elitarnego think tanku z usługami doradztwa strategicznego w zakresie wywiadu konkurencyjnego i bezpieczeństwa biznesu.

Pierwsze spotkanie odbędzie się w sobotę 27 stycznia o godz. 16:00 w sali parafialnej polskiego kościoła w Bristolu przy Cheltenham Road, BS6 5RH. Drugie natomiast dzień później tj. w niedzielę 28 stycznia o godz. 15.00 w Londynie, w gmachu Chiswick Catholic Centre, 2 Dukes Avenue, W4 2AE.

REKLAMA/Advertisement