Wiceszefowa Komisji Europejskiej: Polska powinna wstrzymać prace nad ustawą dyscyplinującą sędziów

Komisja Europejska poprosiła Polskę o wstrzymanie się z przyjęciem projektu ustawy, która karałaby sędziów za kwestionowanie legalności ustawy dyscyplinującej sędziów, dopóki Warszawa nie skonsultuje się z ekspertami prawa konstytucyjnego Komisji Weneckiej Rady Europy.

Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo to  organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego. Komisja zwana jest również, niekiedy także w dokumentach oficjalnych „Komisją Wenecką”.

REKLAMA/Advertisement

– Wiceprzewodnicząca Komisji (Europejskiej – przyp.red.) Vera Jourova wysłała wczoraj list do prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu oraz polskiego premiera na temat projektu ustawy wprowadzonej w polskim parlamencie, który budzi obawy Komisji – powiedział rzecznik Komisji, Christian Wigand.

– W swoim liście wiceprzewodnicząca  Jourova zdecydowanie zachęca polskie władze do skonsultowania się z Komisją Wenecką Rady Europy w sprawie tego projektu ustawy i zachęca wszystkie organy państwowe, aby nie kontynuowały postępów w sprawie nowego projektu ustawy przed przeprowadzeniem wszystkich niezbędnych konsultacji. Komisja Europejska pozostaje gotowa do zaangażowania się w konstruktywny dialog z polskim władzami i będzie wdzięczna za informacje o intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy dotyczącej sądów. Będziemy nadal uważnie monitorować sytuację z silnym oczekiwaniem, że Polska w pełni uwzględni orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości.

REKLAMA/Advertisement