W Szwecji rośnie liczba przestępstw na tle seksualnym. Najbardziej w stosunku do dziewcząt w wieku 15-17 lat

Szwedzka Krajowa Rada ds. Zapobiegania Przestępczości (Brottsförebyggande rådet) jest agencją rządową pod Ministerstwem Sprawiedliwości i działa jako centrum badań i rozwoju w systemie sądowym. 

Szwedzki portal Nyheter Idag przytacza statystyki raportu Brottsförebyggande opublikowane w czwartek a dotyczące zgłoszonej przestępczości w 2019 r. Statystyki pokazują, że liczba przestępstw seksualnych wobec kobiet i dziewcząt gwałtownie wzrosła od 2015 r., najbardziej w grupie dziewcząt w wieku 15-17 lat – o 51%. Wśród kobiet w wieku 18 lat lub starszych odnotowano wzrost o 5%. Całkowita liczba zgłoszonych gwałtów wzrosła w 2019 r. o 6% w porównaniu z rokiem poprzednim.

REKLAMA/Advertisement

Nyheter Idag dokonał przeglądu liczby doniesień o molestowaniu seksualnym wobec kobiet od 2015 r.

¤ kobiety w wieku 18 lat lub starsze – wzrost o 27%.
¤ dziewczyny w wieku 15-17 lat – wzrost o 51%.
¤ dziewczyny do 15 lat – wzrost o 11%.

REKLAMA/Advertisement

W sumie liczba zgłoszonych przypadków przestępstw seksualnych wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu 20 lat, z 4 963 wszystkich zgłoszonych przypadków w 1999 r. do 10 310 przypadków w 2019 r. – wzrost o 108%.

Są sytuacje, gdy samotna dziewczyna była otoczona przez kilku mężczyzn (od 5-6 do większej liczby), których wiek czasem szacuje się na 14-16 lat. Przy takich okazjach niektórzy przytrzymywali dziewczynę, inni dotykali jej piersi i innych części ciała, a w jednym przypadku niektórzy fotografowali przemoc.

REKLAMA/Advertisement

Zidentyfikowani sprawcy to obywatele Afganistanu, Erytrei i Somalii. Wszystkie dochodzenia w Sztokholmie i Kalmarze w latach 2014–2015 zostały zamknięte z powodu trudności w identyfikacji sprawców lub braku dowodów.