W odpowiedzi na przekształcenie Hagii Sofii w meczet, greccy nacjonaliści chcą stworzenia muzeum ludobójstwa w domu Atatürka

Eurosceptyczne i narodowo-konserwatywne Greckie Rozwiązanie (Elliniki Lisi), które w lipcu ub.r. przekroczyło trzyprocentowy próg wyborczy i z wynikiem 3,7 % objęło 10 mandatów w parlamencie, w odpowiedzi na decyzję tureckiego prezydenta Erdogana o przywróceniu Hagii Sofii funkcji meczetu, wezwało do utworzenia w domu rodzinnym Mustafy Kemala Atatürka w Salonikach muzeum upamiętniającym ludobójstwo Greków Pontyjskich.

Podobne do odbywającego się niemal równolegle do ludobójstwa Ormian, dokonywało się poprzez masowe mordy, przymusowe deportacje – w tym tzw. marsze śmierci oraz zbiorowe wypędzenia. Masowe mordy objęły głównie Pont – obszar starożytnego osadnictwa greckiego, ale także Kapadocję, Jonię i wschodnią Trację. Według różnych szacunków od 450 tys. do 750 tys. Greków zostało zamordowanych, bądź zmarło z ran, głodu i chorób wywołanych w tym okresie w wyniku prowadzonej wobec nich ludobójczej polityki. Szczególnym aktem ludobójstwa był wielki pożar Smyrny we wrześniu 1922 r. – umyślne podpalenie przez Turków miasta Smyrna, zamieszkanego głównie przez Greków i Ormian, w wyniku którego zginęło kilkadziesiąt tysięcy osób. Po wojnie grecko-tureckiej 1919-1922 zdecydowana większość Greków, którzy przeżyli masakry, wyjechała do Grecji, w ramach wymiany ludności.

REKLAMA/Advertisement

Mustafa Kemal Atatürk – turecki polityk, wojskowy, mąż stanu, współtwórca i pierwszy prezydent Republiki Turcji od 1923 r. do śmierci w 1938 r.-  urodził się w będących wciąż jeszcze pod okupacją turecką Salonikach, wyzwolonych dopiero w 1912 r. Na początku XX wieku miasto było głównym ośrodkiem działań Młodych Turków, którzy obalili sułtana ale kontynuowali politykę masowych mordów na mniejszościach narodowych i religijnych.

– Żaden turecki sąd nie może zbezcześcić ponadczasowego charakteru świątyni Hagia Sofia – poinformowała partia w oświadczeniu. – Wręcz przeciwnie, Grecja może i musi przekształcić dom Kemala w muzeum pamięci i uhonorowania ofiar ludobójstwa Greków Pontyjskich.

Chociaż Turcy czule uważają Atatürka za założyciela nowoczesnej Republiki Tureckiej, Grecy, Ormianie i Asyryjczycy pamiętają go jako jednego z głównych sprawców ludobójstwa przeciwko mniejszościom chrześcijańskim w Imperium Osmańskim, co doprowadziło do systematycznej eksterminacji około 3,5 miliona ludzi.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan i jego administracja jasno stwierdzili, że Grecja nie ma nic do powiedzenia w sprawie przekształcenia świątyni Hagia Sofia w meczet, ponieważ podważa to suwerenność Turcji.

Udziel wsparcia dwóm dzielnym pielgrzymom

Greckie Rozwiązanie powstało latem 2016 r. i w swoich pierwszych wyborach (w maju ub.r.) zdobyło 4,18% głosów w zmaganiach o miejsca w Parlamencie Europejskim. Partia sprzeciwia się porozumieniu z Prespy i użyciu słowa “Macedonia” w nazwie sąsiedniej Republiki Macedonii Północnej. Wspiera restrukturyzację systemu edukacji i zdrowia oraz stanowiska korzystne dla greckiego Kościoła prawosławnego. W polityce zagranicznej chce przyjaznych stosunków z Chinami i Rosją.