13 lipca 2024
Sprawy narodowe

UPR włącza się w zbiórkę podpisów ws. ustawy “Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce”

Unia Polityki Realnej postanowiła wesprzeć zbiórkę podpisów pod obywatelskim projektem ustawy “Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców w Polsce” koordynowanej przez Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej przed paroma dniami rozpoczął zbiórkę wymaganych 100 tys. podpisów pod projektem aktu prawnego, który ma wprowadzić dobrowolne składki na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Obecnie każdy przedsiębiorca, który prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą, będzie musiał w bieżącym roku co miesiąc odprowadzać składkę w wysokości ok. 1418 zł. Opłata ta jest stała i nie zależy od osiąganego dochodu. Powoduje to, że liczne małe firmy wpadają w spiralę zadłużenia i finalnie bankrutują.

Przyjęcie proponowanego rozwiązania wzoruje się na podobnym, obowiązującym w Niemczech tj. dobrowolnej składce dla przedsiębiorców, przy zachowaniu obowiązkowej składki na ubezpieczenie zdrowotne.  Wprowadzenie takiego rozwiązania pozwoli odetchnąć licznym biznesom, skłoni kolejne do wyjścia z szarej strefy i pobudzi do rozpoczęcia działalności gospodarczej.  Doprowadzi do wzrostu gospodarczego dzięki „uwolnieniu” środków pieniężnych przeznaczanych dotychczas na obowiązkowe składki ubezpieczeniowe. Spodziewać się można jednocześnie rozwoju sektora ubezpieczeń prywatnych jako alternatywy dla ubezpieczeń publicznych. Skorzysta na tym również budżet państwa, jako że wzrosną wpływy z zalegalizowanych firm i z nowo powstałych aktywności.

Koordynatorem zbiórki z ramienia partii Unia Polityki Realnej jest Artur Szczepek.