Ukrinform: Polska zastanawia się, jak sprawić by ukraińscy imigranci zarobkowi wrócili

Ukrinform czyli ukraińska państwowa agencja prasowa publikuje obszerny materiał swojego warszawskiego korespondenta, w którym zapewnia rodaków pracujących ostatnio w Polsce, że zarówno polskie czynniki rządowe, jak i prywatne firmy robią co mogą, by przyciągnąć ich z powrotem. Również sami Ukraińcy zaczynają zastanawiać się, jak wrócić do Polski

Powołując się na dane z  ambasady Ukrainy w Warszawie, artykuł podaje, że z powodu ograniczeń w wyniku pandemii koronawirusa z Polski na Ukrainę wyjechało około 175 tys. Ukraińców. W ostatnich dniach przepływ ten znacznie się zmniejszył i ustabilizował na poziomie 400–600 osób dziennie. Większość Ukraińców pozostających w Polsce czeka na pozytywne sygnały na polskim rynku pracy i stworzenie najkorzystniejszych warunków życia i pracy w okresie znacznych ograniczeń spowodowanych COVID-19.

REKLAMA/Advertisement

– W odpowiedzi na oczekiwania lokalnego biznesu, polski rząd przewidział dwa zakrojone na szeroką skalę programy pomocy – tak zwane „Antykryzysowe Tarcze 1.0 i 2.0” – w celu zapewnienia pracownikom z zagranicy, w tym Ukraińcom, możliwości pozostania w kraju nawet po wygaśnięciu zezwoleń. W sobotę 18 kwietnia zaczęły obowiązywać nowe zasady pobytu i zatrudnienia cudzoziemców w Polsce. W szczególności okres pobytu w Polsce w okresie pandemii i 30 dni po jego oficjalnym zakończeniu jest automatycznie przedłużany na tych obywateli Ukrainy, którzy przebywają w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wiz krajowych i Schengen, kart czasowego pobytu oraz ruchu bezwizowego – pisze dziennikarz ukraiński. – Przepisy te mają zastosowanie do tych obywateli Ukrainy, którym zezwolenie na pobyt i pracę w Polsce wygasa po 14 marca, to znaczy w dniu ogłoszenia w kraju pandemii. Ponadto w tym okresie zezwolenia na pracę, pracę sezonową i możliwości zatrudnienia były automatycznie odnawiane na podstawie wniosku pracodawcy.

Korespondent docenia wysiłki ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego, który “zastanawia się, jak zorganizować wizytę w Polsce nowej fali pracowników sezonowych z Ukrainy, którzy tradycyjnie przybywają do Polski każdego roku wraz z rozpoczęciem prac polowych, a szczególnie pracują w ogrodnictwie i ogrodnictwie”.

REKLAMA/Advertisement

O Ukraińców dbają też liczne firmy. Potentat telefonii komórkowej Play rozszerzył swoją ofertę adresowaną do imigrantów. Pekao SA, który ma prawie 102 tys. klientów z Ukrainy – 102 tys., oferuje aplikację mobilną PeoPay w języku ukraińskim a do końca czerwca 2020 r. bezpłatne transfery środków z Polski na Ukrainę w euro i dolarach. Za pomocą karty bankowej Pekao SA Ukraińcy mogą wypłacać środki za granicą, w tym na Ukrainie, bez opłat i przesyłać środki bezpośrednio za pośrednictwem systemu płatności Mastercard. Międzynarodowy operator pocztowy Meest Polska zaoferował przewóz bagażu na Ukrainę za 50% kosztów a na Wielkanoc kolejną zniżkę w drugą stronę.