17 czerwca 2024
Wydarzenia

Ukrainka zmyśliła polskie pochodzenie, by wyłudzić Kartę Polaka

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Olsztynie zatrzymali obywatelkę Ukrainy, która podstępem chciała uzyskać Kartę Polaka.

W ramach współpracy funkcjonariuszy z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z pracownikami Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie zatrzymano 19-letnią Ukrainkę. Kobieta podczas składania wniosku o wydanie Karty Polaka przedstawiła kserokopię ksiąg gospodarczych z Obwodu Tarnopolskiego. Dokumenty te miały poświadczyć, że jej dziadek miał polskie pochodzenie. Pracownicy urzędu wojewódzkiego skontaktowali się ze stroną ukraińską w celu potwierdzenia. Okazało się, że przodkowie cudzoziemki nie mieszkali na tym terenie.

Funkcjonariusze z PSG w Olsztynie zatrzymali Ukrainkę. Przedstawili jej zarzuty wprowadzenia w błąd pracownika urzędu wojewódzkiego. Kobieta nie dostała Karty Polaka i w dodatku za popełnione przestępstwo musi zapłacić karę grzywny w kwocie 1 000 zł.

Mirosława Aleksandrowicz

za: strazgraniczna.pl

Foto: Warmińsko-Mazurski Oddział SG