Ukraińcy próbowali wjechać do Polski okazując fałszywe dolary jako środki na utrzymanie

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej już po raz kolejny zatrzymali podróżnych, którzy przedstawili do kontroli granicznej imitację pieniędzy.

Kilka dni temu na terenie drogowego przejścia granicznego w Zosinie do odprawy granicznej, na kierunku wjazdowym do Polski, stawili się 41 i 34 – letni obywatele Ukrainy. Podróżni, podczas prowadzonej odprawy, przedstawili funkcjonariuszowi środki finansowe (banknoty 100 USD), które miały pokryć koszty ich utrzymania na terytorium Polski. Podczas kontroli okazało się, że banknoty nie posiadają żadnych zabezpieczeń, stosowanych w tego typu środkach płatniczych i są zwykłą imitacją pieniędzy. Kobieta oraz mężczyzna zostali zatrzymani i odpowiedzą teraz za próbę nielegalnego przekroczenia granicy państwowej. Czyn ten usankcjonowany jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Była to już kolejna w ostatnim czasie próba przekroczenia granicy państwowej, przy wykorzystaniu do tego celu imitacji pieniędzy.

REKLAMA/Advertisement

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej, w swej codziennej służbie, podczas prowadzonych kontroli granicznych, ujawnili od początku roku ponad 460 fałszerstw różnych dokumentów przedstawianych do kontroli. Najczęściej fałszowane są: odbitki stempli kontroli granicznej, „Oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy…..”, dowody rejestracyjne pojazdów, polisy ubezpieczeniowe oraz prawa jazdy.

Dariusz Sienicki

REKLAMA/Advertisement

Foto: Nadbużański OSG

za: strazgraniczna.pl

Brak obrazka