Udawali uchodźców – zatrzymała ich Straż Graniczna

W Medyce strażnicy graniczni zatrzymali grupę obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, którzy podawali się za uchodźców. Cudzoziemcy do kontroli przedstawili fałszywe dokumenty azylantów rzekomo wydane przez władze Austrii.

W niedzielę cudzoziemcy zgłosili się do odprawy na wjazd do Polski na przejściu granicznym w Medyce. Czworo z nich podróżowało autem, dwoje zaś zamierzało przekroczyć granicę pieszo.

Cztery kobiety, mężczyzna i 11-latek posiadali paszporty wydane przez władze Federacji Rosyjskiej i podawali się za osoby ubiegające się o azyl w Austrii. Funkcjonariusze Straży Granicznej sprawdzający austriackie karty pobytu wydawane osobom będącym w procedurze uchodźczej, nabrali podejrzeń co do autentyczności dokumentów. Analiza przeprowadzona z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu potwierdziła fałszerstwa.

Wszyscy pełnoletni cudzoziemcy usłyszeli zarzuty posłużenia się fałszywymi dokumentami i usiłowania nielegalnego przekroczenia granicy. Nie przyznali się do zarzucanych czynów i odmówili składania wyjaśnień. Fałszywe dokumenty zatrzymano, a cudzoziemcom wydano decyzje o odmowie wjazdu i skierowano z powrotem na Ukrainę. Straż Graniczna skieruje do sądu akty oskarżenia.

 Maciej Pietraszczyk 

REKLAMA/Advertisement