21 czerwca 2024
Wydarzenia

Tymczasowe przywrócenie kontroli na granicy ze Słowacją

We wtorek, 3 października, w MSWiA odbyła się konferencja prasowa ministra SWiA Mariusza Kamińskiego, a także wiceministra SWiA Macieja Wąsika i Komendanta Głównego Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasza Pragi w związku z przywróceniem tymczasowych kontroli na granicy ze Słowacją.

– Podjęliśmy decyzję o wznowieniu tymczasowej kontroli na granicy ze Słowacją – ogłosił Mariusz Kamiński, szef MSWiA. Kontrola rozpocznie się o północy. Polską Straż Graniczną będą wspierały wojsko oraz policja. 

Kontrola graniczna zostanie przywrócona na okres 10 dni. 

– Można będzie ją odnawiać na kolejne okresy, nie dłuższe niż 20-dniowe – poinformował Komendant Główny SG gen. dyw. SG Tomasz Praga. Przekazał również, że kontrole będą realizowane na wjazd do Polski i będą wyrywkowe.

Jest wysoce prawdopodobne, że ta kontrola będzie przedłużana – dodał minister Mariusz Kamiński. Minister zapewnił, że kontrola będzie realizowana w sposób jak najmniej uciążliwy.

zdj. chor. SG Konrad Szwed (Zespół Prasowy KGSG)

za: policja.pl