Tydda: Dżihad i szkoły szariatu. Czego uczą się młodzi wyznawcy Proroka? [WIDEO]

– Bardzo często wśród “niewiernych” panuje przekonanie, że dżihad to jedynie święta wojna. Ale nie jest to całkowita prawda. Po arabsku słowo to oznacza “zmaganie się” i tak tłumaczą to często oburzeni imamowie, którzy tłumaczą to jako wewnętrzną walkę z grzechami – mówił w Mediach Narodowych historyk i informatyk Janusz Tydda; absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Nowej Południowej Walii oraz Uniwersytetu Sydney w Australii. – Ale nie oznacza to, że jedno wyklucza drugie.

– Musimy sobie wyjaśnić, że zgodnie z naukami tej religii Allah chce, by całą Ziemię pozyskać dla islamu – tłumaczył, wyjaśniając m.in. podział świata na strefy: Dar al Islam i Dar al Kufr czyli tereny, na których panuje islam oraz ziemie niewiernych.

– Obowiązkiem i celem muzułmanina jest wyeliminowanie tego drugiego świata i zrobienie świata terenem podległym Allahowi. To obowiązek każdego muzułmanina, nie tylko tego radykalnego – powiedział Tydda.

REKLAMA/Advertisement