Twórca terminu Wielka Wymiana skazany za mówienie, iż “imigracja stała się inwazją”

Francuski pisarz, diarysta i eseista Renaud Camus został skazany na 2 miesiące więzienia w zawieszeniu pod warunkiem, że wpłaci po 1800 euro na konta dwóch “antyrasistowskich” stowarzyszeń, SOS Racisme i LICRA [Międzynarodowa Liga przeciwko Rasizmowi i Antysemityzmowi].

Camus został już wcześniej, w 2014 roku, skazany za podżeganie do nienawiści rasowej. Zaangażowany politycznie, utworzył partię “In-nocence” w 2002 r. Przed wyborami do Parlementu Europejskiego w 2019 r. ogłosił, że wystartuje na czele listy pod nazwą < La Ligne claire >, zgłoszonej przez mikropartię Siel (Souveraineté, Identités et Libertés). W kampanii Camus potępiał “masową imigrację i islamizację” oraz proponował “remigrację” to znaczy powrót imigrantów do ich krajów pochodzenia. Jest autorem słynnej książki “Wielka Wymiana” (Le Grand Remplacement), w której stwierdził, że biała katolicka ludność francuska ( a biała chrześcijanska populacja europejska w ogóle) jest planowo systematycznie zastępowana ludnością pozaeuropejską, zwłaszcza z Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej oraz Równikowej. 

Sędziowie oskarżyli Camusa tym razem o przestępstwo polegające na publicznym podżeganiu do nienawiści lub przemocy ze względu na pochodzenie etniczne, narodowość, rasę lub religię za pomocą słów, pism, obrazów lub środków elektronicznej komunikacji publicznej.

Sędziowie trybunału w Auch oskarżyli francuskiego intelektualistę ze względu na przemówienie wygłoszone 19 listopada 2017 r. w Colombey-les-deux Eglises, które sam Camus udostępnił poprzez swoje konta w sieciach społecznościowych. 

– Imigracja stała się inwazją (…) Francja i Europa są sto razy bardziej i poważniej skolonizowane niż kiedykolwiek same kolonizowały. Nieodwracalna kolonizacja to kolonizacja demograficzna poprzez przeniesienie populacji. Niektórzy twierdzą, że nie ma kolonizacji, ponieważ nie ma podboju wojskowego. Mylą się. Armia podboju to przestępcy duzi i mali, wszyscy ci, którzy uniemożliwiają życie Francuzom, szkodząc im w każdy możliwy sposób, od słynnych zbrodni po terroryzm, który jest jedynie ich rozszerzeniem (…) Wymiana ludzi, zastąpienie etniczne, Wielka Wymiana są najważniejszym wydarzeniem w historii naszego kraju, ponieważ (…) jeśli będzie kontynuowana, nie będzie dłużej historią Francji – mówił Camus. 

– Wiara w to, że we Francji są tylko Francuzi, jest całkowitą iluzją. Są najeźdźcy i najeżdżani, kolonizatorzy i skolonizowani, okupanci i okupowani – tłumaczył. 

REKLAMA/Advertisement