Tak dla małżeństw i stosunków seksualnych dla dziewcząt w wieku od 9 lat. Turecki urząd to popiera

W Turcji jednym z oficjalnych, utrzymywanych z budżetu instytucji jest Prezydencja Spraw Religijnych (tur. Diyanet İşleri Başkanlığı), zazwyczaj określana po prostu jako Diyanet. Jej istnienie gwarantuje artykuł 136 konstytucji tego nominalnie świeckiego państwa. Diyanet powstała w 1924 r. po zniesieniu sułtanatu osmańskiego.

Jak określono w przepisach, Diyanet “zajmuje się całokształtem spraw związanych z wierzeniami, dbaniem o czystość i etykę islamu, uświadamianiem społeczeństwa o jego religii i administrowaniem świętych miejsc kultu”. Diyanet ma przydzielony budżet w wysokości równowartości ok. 1 miliarda euro rocznie. Na co dzień mieszkańcy Turcji mają do czynienia z Diyanetem na ogół wtedy, gdy wydaje fatwy – orzeczenia regulujące sprawy religijne, ale i życia codziennego tak, aby były one zgodne z prawem islamskim.

REKLAMA/Advertisement

Diyanet wydała właśnie nową fatwę dotyczącą małżeństwa, ogłaszając że dziewczęta mogą wyjść za mąż i zajść w ciąże w wieku zaledwie 9 lat. Dolny limit wieku wejścia w oficjalny związek i zostania ojcami dla chłopców to 12 lat.

Fatwa jest niewiążąca, ale jest autorytatywną opinią prawną odnoszącą się do prawa islamskiego.

REKLAMA/Advertisement

– Jak ktokolwiek może znaleźć wytłumaczenie dla tej perwersyjnej islamistycznej ideologii? – pyta twitterowe konto Islamism Map.

W Turcji ok, 15% dziewcząt w wieku poniżej 18 lat jest w związku małżeńskim. Tradycyjnym wytłumaczeniem takich praktyk jest małzenstwo Mahometa z A’iszą bint Abi Bakr. Jako córka Abu Bakra i ulubiona żona Mahometa A’isza cieszyła się ogromnym prestiżem wśród pierwszych muzułmanów. Zgodnie z większością źródeł A’isza miała formalnie poślubić Mahometa po śmierci Chadidży (619 r.) i mniej więcej trzy lata przed hidżrą (622 r.), kiedy miała sześć albo siedem lat. Małżeństwo miało jednak zostać skonsumowane dopiero po ucieczce Mahometa z Mekki do Medyny, po hidżrze (8 kwietnia) 623 r., kiedy A’isza miała dziewięć albo dziesięć lat.

REKLAMA/Advertisement

– Polska jest otwartym i zdecydowanym członkiem UE, który popiera współpracę UE z Turcją i chcielibyśmy Turcję widzieć również w niedalekiej przyszłości jako członka UE – zapewniał min. Waszczykowski podczas wizyty w Turcji w kwietniu 2016 r.

za: cumhuriyet.com