Transkrypcja aktu urodzenia z dwiema „matkami” niezgodna z prawem – NSA potwierdza i podziela stanowisko Ordo Iuris

Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził niedopuszczalność transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodziców wpisano dwie kobiety. NSA oddalił skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Transkrypcji domagała się Polka, której syn urodził się w Wielkiej Brytanii. Uczestnikiem postępowania przed NSA był m.in. Instytut Ordo Iuris.

REKLAMA/Advertisement

PRZECZYTAJ OPINIĘ ORDO IURIS – LINK

W grudniu 2019 r. Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę stwierdzającą, że ustawa Prawo o aktach stanu cywilnego „nie dopuszcza transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia dziecka, w którym jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci”. Uchwała była w pełni zgodna ze stanowiskiem Ordo Iuris przedstawionym wcześniej sądowi.

REKLAMA/Advertisement

Instytut był, obok Rzecznika Praw Obywatelskich, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka i Prokuratora Prokuratury Krajowej, jednym z uczestników postępowania przed NSA. W trakcie dzisiejszego posiedzenia pełnomocnik Ordo Iuris wnosił o oddalenie skargi kasacyjnej. Sąd podzielił argumentację Instytutu i uznał tym samym, że Wojewódzki Sąd Administracyjny, odmawiając dokonania transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia, w którym jako rodziców wskazano dwie kobiety, nie naruszył przepisów Ustawy prawo o aktach stanu cywilnego i Ustawy prawo prywatne międzynarodowe. Oznacza to prawomocne zakończenie sprawy.