Test Wiedzy Ekonomicznej – Prosta Ekonomia [WIDEO]

Test Wiedzy Ekonomicznej – Prosta Ekonomia ma na celu rozwijanie świadomości ekonomicznej młodzieży uczestniczącej w nim, promocję postaw przedsiębiorczości, przyczynienie się do lepszego rozumienia zmian zachodzących w gospodarce, lepsze przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym, zachęcenie do alternatywnych form permanentnego samokształcenia.

20 kwietnia 2018 r. o godzinie 10:00 w Brzozowie (miejsce zostanie podane niebawem) odbędzie się Test Wiedzy Ekonomicznej pod nazwą: Prostaekonomia.pl dla szkół średnich powiatu brzozowskiego. Głównym organizatorem jest Instytut im. Romana Rybarskiego. Współorganizują: Gmina Brzozów, Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego – Pafere, Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” oraz Wolni Obywatele. Test jest skierowany do młodzieży kształcącej się w różnych typach szkół ponadgimnazjalnych/ponadpodstawowych i ma na celu rozwijanie świadomości ekonomicznej młodzieży uczestniczącej w nim, promocję postaw przedsiębiorczości, przyczynienie się do lepszego rozumienia zmian zachodzących w gospodarce, lepsze przygotowanie młodych ludzi do aktywnego uczestniczenia w życiu gospodarczym, zachęcenie do alternatywnych form permanentnego samokształcenia.

Nagrody otrzymują trzej laureaci, którzy w kolejności uzyskają największą ilość punktów. Pozostali uczestnicy otrzymują nagrody pocieszenia pod postacią książek, spośród wszystkich uczestników konkursu zostanie wylosowana jedna osoba, która otrzyma nagrodę specjalną, którą będzie miesięczny karnet na siłownię.

a) I miejsce – wycieczka po Krakowie z dr Marcinem Chmielowskim śladami zapomnianych krakowskich ekonomistów oraz spotkanie z zespołem eksperckim Instytutu im. Romana Rybarskiego, kolacja dla 2 osób, koszulka “Swój do swego po swoje”, pakiet książek
b) II miejsce – kolacja dla 2 osób, koszulka “Swój do swego po swoje”, pakiet książek
c) III miejsce – koszulka “Swój do swego po swoje”, pakiet książek

Regulamin testu można znaleźć w wydarzeniu na portalu społecznościowym Facebook.

Test jest także wspierany przez media: NA SWOIM, rbr.info.pl, infopodkarpacie.pl, Brzozow24.pl, Dziennik Narodowy, Prosta Ekonomia, MEDIA RY-SA TV.

REKLAMA/Advertisement

Zachęcamy młodzież ze szkół średnich do udziału!