REKLAMA / Advertisement

Reklama / Advertisement

Tag: , ,

Delegacja Instytutu im. Rybarskiego w Holiszowie

5 maja w Holiszowie odbyły się uroczystości upamiętniające wyzwolenie niemieckiego obozu koncentracyjnego dla kobiet przez żołnierzy NSZ Brygady...

Dr Patey: Otwierać czy zamykać rynek pracy dla cudzoziemców? I jeszcze pytanie – jeśli otwierać, to dla kogo?

Według danych zebranych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej aż 70% Ukraińców deklarujących chęć pracy w Polsce po otrzymaniu wizy lub karty...

Dr Patey: Nie ma zgody polskich patriotów na honorowanie kolaborantów

Ze smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy prezydenckie weto wobec ustawy degradacyjnej. Wolna Polska – mimo upływu bez mała 30 lat od rozpadu imperium...

Narodowo i wolnorynkowo: Inauguracja Klubu myśli im. Romana Rybarskiego w Krakowie

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich...

Dr Patey: Czemu nie powrócić do wybierania sędziów przez obywateli, jak w I Rzeczypospolitej?

Według informacji podawanych w mediach, niewinnego człowieka skazano za gwałt i morderstwo (spędził w więzieniu 18 lat), oskarżał prokurator, który przyznał...

Narodowo i wolnorynkowo: Inauguracja Klubu myśli im. Romana Rybarskiego w Łodzi

Kluby myśli im. Romana Rybarskiego nawiązują do idei, tradycji i dziedzictwa Narodowej Demokracji, a w szczególności – elity profesorskiej obozu narodowego. Ich...

Dr Patey: MSWiA chce dać możliwość tworzenia szkół dla cudzoziemców. Stworzy to groźny precedens!

Jednym z celów szkolnictwa publicznego jest zapewnienie spójności kulturowej i przeciwdziałanie tworzeniu się gett samowykluczających się grup ze społeczeństwa...

Dr Patey: Czy narodowcy są antyislamscy?

Narodowcy dbają o ład i bezpieczeństwo swego kraju, bowiem tylko w bezpiecznym państwie może sie tworzyć bogactwo duchowe i materialne narodu, a to jest celem...

Dr Patey: Jakie bariery krępują polską przedsiębiorczość? [WIDEO]

7 kwietnia ub.r. w Sanoku odbyła się prelekcja nt. “Jakie bariery krępują polską przedsiębiorczość?”, zorganizowana przez Stowarzyszenie...

Dr Patey: Jeszcze o “Akcji Wisła”

Wraca ostatnio temat “Akcji Wisła”. Przypomnijmy, komuniści kontynuując politykę przesiedleń ludności białoruskiej i ukraińskiej na tereny BSSR i...