REKLAMA/Advertisement

Tag: , ,

Prof. Cenckiewicz ujawnia akta sprawy “moskiewskiej pożyczki”: “To dowód na spisek okrągłostołowych elit”

Moskiewska pożyczka to potoczna nazwa transakcji finansowej przekazania 1,2 mln dolarów amerykańskich przez KPZR na rzecz PZPR w styczniu 1990 r., a także procedury...

Wałęsa: Słusznym jest zwracanie się o pomoc do przyjaciół. Proszę Unię o jeszcze bardziej zdecydowane działania dyscyplinujące polski rząd

To nieodpowiedni rząd i muszą interweniować przyjaciele, jak w ’56 na Węgrzech i ’68 w Czechosłowacji – marzy się byłemu prezydentowi, który...

Wałęsa: PiS może doprowadzić do wojny domowej, ci nieodpowiedzialni ludzie będą strzelać!

Lech Wałęsa pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców 1970 złożył kwiaty w rocznicę masakry robotników. Monument w postaci trzech krzyży z kotwicami –...