11 grudnia 2023
Eseje polityczne

Artur Szczepek: Wolny rynek w katolickiej nauce społecznej

Wolny rynek w katolickiej nauce społecznej to zagadnienie, które odwołuje się do doktryny KościołaKatolickiego wypracowanej głównie w magisterium papieży i oparte na zasadzie wolności jednostki wprzedsiębiorczości i prywatnej własności. W założeniu powinien to być rynek nienaruszony przezpaństwo, w którym decyzje podejmowane są przez podmioty wolnorynkowe, a także przestrzegającepraw i etyki działające w zgodzie z sensem […]

Czytaj dalej