14 lipca 2024
Wydarzenia

Syryjczycy z fałszywymi dokumentami znowu próbowali dostać się do Polski

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Katowicach-Pyrzowicach zatrzymali kolejnych 4 cudzoziemców, obywateli Syrii, którzy podstępem usiłowali dostać się do Polski.

W czwartek (26 października) funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki SG w Katowicach-Pyrzowicach przeprowadzili kontrolę legalności pobytu wobec pasażerów, którzy przylecieli z Aten.

Trzy kobiety (w wieku 25, 32 i 63 lata) oraz 1 mężczyzna (25-latek), w trakcie legitymowania okazali polskie, węgierskie i austriackie dowody osobiste oraz węgierski paszport. Wszystkie były wystawione na polskie nazwiska. Po przeprowadzonej analizie dokumentów okazało się, że wszystkie zostały podrobione na wzór oryginalny. Żaden z dokumentów nie figuruje w bazach danych jako utracony. Wobec faktu, że istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa nielegalnego przekroczenia granicy przy użyciu podstępu oraz posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, cudzoziemcy zostali zatrzymani. Obecnie trwają dalsze czynności służbowe z ich udziałem.

Konrad Szwed

za: strazgraniczna.pl