Stosunek do szczepień: Polacy najbardziej nieufni w całej UE. Raport Brukseli nie pozostawia wątpliwości.

Polska jest w grupie tych państw Unii Europejskiej, wśród których jest najmniejsze zaufanie wobec szczepionek. “Dziennik Gazeta Prawna” przedstawił wyniki raportu opublikowanego przez Komisję Europejską, który sprawdzał postawy społeczeństw wobec szczepień. Autorzy zestawienia pytali, czy szczepionki są bezpiecznie i działają oraz odnosili się do preparatów stosowanych przeciw odrze i grypie.

Z wyników badania wynika, że mniej niż 76 proc. Polaków uważa szczepienia dzieci za ważne i stawia nas to na ostatnim, 28. miejscu w UE. Polacy nie są również zbyt ufni w skuteczność szczepionek – wierzy w nią mniej 75 proc. ankietowanych. Tutaj wyprzedzamy jedynie Łotyszy i Bułgarów.

REKLAMA/Advertisement

Relatywnie niski – 60 proc. odsetek Polaków uważa szczepienia za zgodne z religią, a w skali UE liczba ta wynosi ok. 80 proc. Co ciekawe, najbardziej nieufną grupą społeczną są najmłodsi Polacy – grupy społeczne w wieku 18-24 lat oraz 25-34 lat.

Raport Komisji Europejskiej podkreśla, że w Europie pojawiają się niespotykane od dawna ogniska odry i przypadki zachorować śmiertelnych. Przemilcza się jednak fakt, że choroby często przenoszone są przez imigrantów, a mówienie o tym jest niepoprawne politycznie.

REKLAMA/Advertisement

Wyniki tego raportu pokazują, że Polacy widzą mankamenty szczepień, szczególnie, że debata na ten temat praktycznie nie istnieje. Środowiska lekarskie walczą z organizacjami optującymi za wolnością w szczepieniu dzieci, co jest standardem w Europie Zachodniej. Marginalizowane są także skutki uboczne powodowane przez szczepionki, a ludzie walczący o wolność w tej materii są częstokroć stygmatyzowani i odsądzani od czci i wiary.

za: DoRzeczy.pl

REKLAMA/Advertisement