Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego – syna jednego z założycieli Obozu Narodowo-Radykalnego

Peter Raina (Preduman Raina) to urodzony w 1936 r. historyk pochodzenia indyjskiego, absolwent historii na Uniwersytecie Oksfordzkim. Doktoryzował się w 1966 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Był działaczem opozycyjnym w okresie PRL. Wydał wiele publikacji na temat polskiego Kościoła katolickiego. Mieszka w Berlinie.

Jedna z jego prac “Sprawa zabójstwa Bohdana Piaseckiego” to książka poświęcona głośnej przed laty, a dotychczas niewyjaśnionej sprawie porwania i zabójstwa Bohdana Piaseckiego, syna znanego polityka – jednego z założycieli Obozu Narodowo-Radykalnego, potem lidera przedwojennego Ruchu Narodowo- Radykalnego Falanga a po wojnie założyciela Stowarzyszenia Pax. Autor próbuje dociec, dlaczego zagadka morderstwa pozostała nie rozwiązana, ukazuje wieloletnie starania rodziny Piaseckich zmierzające do wykrycia i ujawnienia winnych – i bezowocność tych wysiłków. Książka oparta jest w głównej mierze na nie publikowanych dotąd dokumentach i materiałach archiwalnych.

Udziel wsparcia dwóm dzielnym pielgrzymom

Zabójstwo Bohdana Piaseckiego miało miejsce najprawdopodobniej 22 stycznia 1957 r. Piętnastoletni syn Bolesława Piaseckiego (lidera przedwojennej Falangi i szefa powojennego Stowarzyszenia Pax) został tego dnia uprowadzony sprzed warszawskiego Liceum Ogólnokształcącego pw. św. Augustyna, do którego uczęszczał, należącego do Stowarzyszenia Pax. Dwaj mężczyźni, którzy go porwali, przewieźli chłopca taksówką do schronu przeciwlotniczego w budynku przy alei Świerczewskiego 82A (obecnie aleja “Solidarności”), gdzie został zamordowany. Ciało Bohdana Piaseckiego odnaleziono dopiero 8 grudnia 1958 r.

Sprawa do dziś nie została wyjaśniona. Teorie dotyczące zabójców najczęściej mówią o Służbie Bezpieczeństwa albo Żydach (lub osobach żydowskiego pochodzenia pracujących w SB). Motywem zbrodni miałaby być wewnątrzpartyjna walka w PZPR lub chęć zemsty za przedwojenną antysemicką działalność Bolesława Piaseckiego.