14 lipca 2024
Wydarzenia

Spotkanie autorskie Alicji Patey-Grabowskiej

W dniu wczorajszym w stołecznym Domu Literatury przy Krakowskim Przedmieściu 87/89 odbyło się spotkanie autorskie Alicji Patey-Grabowskiej połączone z prezentacją jej najnowszych książek: „Szept Gai” oraz „Kochać zapomnieć?”.

Urodzona w 1937 r. Alicja Patey-Grabowska jest poetką, tłumaczką, autorką sztuk scenicznych i utworów dla dzieci. Ukończyła studia na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Pochodzi z rodziny nauczycielskiej, ojciec – oficer rezerwy] – zginął w Katyniu. Debiutowała w 1961 r. wierszami w “Almanachu Młodych”, a w 1969 r. wydała pierwszy zbiór poezji pt. “Z kręgu”. Jest propagatorką polskiej poezji w kraju i zagranicą, wygłaszała referaty o polskiej poezji (z uwzględnieniem poezji kobiet), m.in. w Londynie, Rydze, Meersburgu, Petersburgu. Występowała na spotkaniach autorskich i przeprowadzała warsztaty literackie dla różnych odbiorców: w bibliotekach, szpitalach, domach dziecka, udziela się charytatywnie.