22 lipca 2024
Sprawy narodowe

SPIR “Swojak” kontynuuje edukowanie młodzieży

W ostatnich miesiącach Stowarzyszenie Przedsiębiorców i Rolników “Swojak” angażuje się w projekt edukacyjny „Popularyzacji wiedzy ekonomicznej pośród uczniów szkół średnich w Sanoku”.

Widoczny na zdjęciu Karol Skorek, Prezes Zarządu stowarzyszenia, podczas zajęć rozprawia o zawiłościach gospodarki rynkowej, wynagrodzeń, stóp procentowych. Zebrana młodzież niezwykle pozytywnie odbiera możliwość spotkania z ludźmi, którzy są nie tylko teoretykami, lecz patrzą na biznes w sposób praktyczny. Jako że stowarzyszenie otrzymuje głosy, że Sanok nie jest traktowany przez młodych jako miejsce perspektywiczne w zakresie rozwoju i kariery, planuje zorganizować konferencję, na której omówione zostaną przedmiotowe zagadnienia.