Śląskie: Nielegalni imigranci z Maroka nakryci w ciężarówce

28 listopada funkcjonariusze ze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali dwóch obywateli Maroka, którzy, ukryci pod naczepą tira, próbowali dostać się nielegalnie do Niemiec.

Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali informację od policjantów z Bielska-Białej o dwóch cudzoziemcach ujawnionych w pobliżu bielskiego centrum handlowego, w bezpośredniej bliskości trasy szybkiego ruchu. Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej ustalili, że mężczyźni to obywatele Maroka. Żaden z nich nie posiadał dokumentów uprawniających do legalnego pobytu na terytorium RP. W obecności tłumacza potwierdzono dane osobowe zatrzymanych mężczyzn. Cudzoziemcy oświadczyli, że ukryli się pod naczepą polskiej ciężarówki jadącej z Węgier. Myśleli, że dotarli do Niemiec, więc wydostali się spod auta w czasie postoju pojazdu. Wobec obcokrajowców zostały wszczęte postępowania administracyjne, zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących mężczyzn do powrotu. W związku z nielegalnym przekroczeniem przez nich granicy RP wszczęto ponadto postępowanie karne. Przesłuchani w charakterze podejrzanych cudzoziemcy przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu i złożyli wyjaśnienia. Poddali się karze uzgodnionej z prokuratorem w wymiarze 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 2 lat.

Ewelina Szczepańska

Foto: Śląski OSG

REKLAMA/Advertisement