Śląskie: Nielegalni imigranci z Afganistanu w naczepie ciężarówki

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Bielsku-Białej zatrzymali obywateli Afganistanu, którzy podróżowali ukryci w naczepie samochodu ciężarowego.

Funkcjonariusze Straży Granicznej otrzymali informację, że w serbskiej naczepie samochodu ciężarowego ukryli się cudzoziemcy. Kierowca ciężarówki zatrzymał się na jednej ze stacji paliw w Lędzinach (powiat bieruńsko-lędziński) zaniepokojony hałasem dobiegającym z naczepy. Okazało się, że w ładunku taśm tekstylnych ukryło się 14 mężczyzn. Cudzoziemcy nie posiadali przy sobie żadnych dokumentów uprawniających do pobytu w Polsce, deklarowali, że pochodzą z Afganistanu. Wszyscy zostali zatrzymani.

W związku z młodym wyglądem migrantów, ośmiu z nich poddano badaniu lekarskiemu w celu ustalenia wieku. Badanie wykazało, że wśród zatrzymanych było dwóch niepełnoletnich. Jeden z nich na podstawie decyzji Sądu został umieszczony w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, drugiemu (młodszemu) przydzielono opiekuna prawnego, następnie małoletni został umieszczony w rodzinie zastępczej. Potwierdzono afgańskie obywatelstwo wszystkich zatrzymanych oraz ich dane osobowe. W czasie przesłuchania mężczyźni oświadczyli, że celem ich podróży były kraje Europy Zachodniej. Jeden z pełnoletnich mężczyzn usłyszał zarzut przekroczenia granicy państwowej ze Słowacji do Polski wbrew przepisom przy użyciu podstępu. Mężczyzna przyznał się do zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia. Dobrowolnie poddał się karze sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres dwóch lat. Pozostali pełnoletni cudzoziemcy zostali objęci postępowaniem karnym za nielegalne przekroczenie granicy.

Ponadto Komendant Placówki SG w Bielsku-Białej wszczął wobec nich postępowania administracyjne, zmierzające do wydania decyzji zobowiązujących ich do powrotu. Do czasu zakończenia postępowań cudzoziemców umieszczono w strzeżonych ośrodkach dla cudzoziemców, gdzie będą prowadzone dalsze czynności wyjaśniające.

Ewelina Szczepańska 

Foto: Śląski OSG

REKLAMA/Advertisement