Sejm uchwalił ustawę o wyborach korespondencyjnych

Sejm wczoraj wieczorem uchwalił zgłoszoną przez Prawo i Sprawiedliwość ustawę, która umożliwia przeprowadzenie majowych wyborów prezydenckich wyłącznie w formie korespondencyjnej. Zgodnie z nią w stanie epidemii, marszałek Sejmu może zarządzić zmianę terminu wyborów, określonego wcześniej w postanowieniu.

Za przyjęciem ustawy – z trzema poprawkami PiS – opowiedziało się 230 posłów, 226 było przeciw, a 2 wstrzymało się od głosu.

Duży niepokój rodzi m.in.  art. 17 ustawy, w którym czytamy: “Kto niszczy, uszkadza, ukrywa, przerabia, podrabia lub kradnie kartę do głosowania, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Pojawiają się liczne głosy mówiące o tym, że faktycznie oznacza to przymus głosowania a jeśli z jakichkolwiek powodów karta nie dotarłaby do obywatela, można by go pociągnąć do odpowiedzialności.

REKLAMA/Advertisement