Sędziowie sądów administracyjnych idą na ratunek kolegom z SN! “Nadzwyczajna kasta” zwiera szeregi.

Po tym jak środowiska adwokatów i radców prawnych stanęły  murem za Sądem Najwyższym i jego orzeczeniem, które w kuriozalny sposób zawiesza działanie trzech przepisów o przechodzeniu tegoż sądu w stan spoczynku, na pomoc kolegom po fachu ruszają sędziowie z sądów administracyjnych. W uchwale atakują przedstawicieli władz, widząc w tym atak na niezależność sądownictwa.

– Z głębokim zaniepokojeniem odnotowujemy ostatnie wystąpienia przedstawicieli władzy wykonawczej podważające po raz kolejny niezależność władzy sądowniczej i zaufanie obywateli do jej działania. W wypowiedziach tych całkowicie pomijana jest treść art.9, art. 91 ust. 1 i 2 w zw. z art. 90 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – głosi uchwała Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych.

REKLAMA/Advertisement

Według sędziów Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz Traktat o Unii Europejskiej – akty prawne na które powołał się Sąd Najwyższy w decyzji z 2 sierpnia 2018 r., sygn. akt III UZP 4/18 mają być częścią krajowego porządku prawnego i mają posiadać pierwszeństwo nad ustawą, gdy jej treści nie da się pogodzić z traktatami unijnymi. Sędziowie zarzucają władzom wybiórcze stosowanie się do konstytucji oraz wprowadzanie Polaków w błąd:

– Przedstawianie w wypowiedziach publicznych przepisów Konstytucji RP w sposób wybiórczy, bez systemowej ich wykładni, wprowadza w błąd obywateli co do rzeczywistej podstawy prawnej działania Sądu Najwyższego. Odwołując się do art. 2, art. 7 i art. 10 ust. 1 Konstytucji RP apelujemy do władzy wykonawczej i ustawodawczej o zaprzestanie tego rodzaju działań. Zachęcamy również Obywateli do zapoznania się z argumentacją zawartą w postanowieniu Sądu Najwyższego z 2 sierpnia 2018 r – czytamy w uchwale.

REKLAMA/Advertisement

Portal wPolityce.pl komentuje tę sytuację w następujący sposób, wskazując, że sądy administracyjne nie przeszły jeszcze żadnych zmian i reform: “Sądy administracyjne nie zostały zreformowane przez większość parlamentarną i teraz zaczyna się to mścić. Sędziowie administracyjni walczyli z dekomunizacją ulic w Warszawie, swoimi decyzjami szkodzili także Komisji Weryfikacyjnej. Dziś przyłączają się do buntu „kasty” sędziowskiej. Miejmy nadzieję, że da to rządzącym do myślenia i ponownie powrócą oni do koncepcji reformy sądów administracyjnych” – pisze portal.

za: wPolityce.pl

REKLAMA/Advertisement