Sąd Najwyższy ukarał grzywną mec. Romana Giertycha, bo chciał “z sali sądowej uczynić wiec polityczny”

Jak informuje PAP, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego ukarała dzisiaj karą porządkową 3 tys. zł mec. Romana Giertycha.

– Mec. Giertych postanowił z sali sądowej uczynić wiec polityczny. Polityka nie ma i nie powinna mieć miejsca w sali sądowej, natomiast w sali sądowej powinny mieć miejsce zasady kultury i dobrego wychowania, których także nie wykonał mec. Giertych. Jeżeli sąd wchodzi, to strona wstaje okazując szacunek do sądu. Jeśli przez 25 lat mec. Giertych się tego nie nauczył, to bardzo niedobrze – uzasadniał decyzję Izby Dyscyplinarnej sędzia Adam Tomczyński.

REKLAMA/Advertisement

Giertych nie poczuwa się do winy i deklaruje, że grzywny nie zapłaci.

– Za moje wystąpienie tzw. ID SN ukarała mnie grzywną w wysokości 3000 złotych. Ponieważ nie jest to sąd, to grzywny nie zapłacę. Zgodnie z art. 51 ustawy o ustroju sądów powszechnych nieopłacona grzywna zamienia się na areszt do 7 dni. Będzie to bezprawne pozbawienie wolności – napisał na Twitterze.

REKLAMA/Advertisement

REKLAMA/Advertisement