“Rz”: Rząd stworzy centralny rejestr cudzoziemców przybywających do Polski

– Projekt polityki migracyjnej zakłada utworzenie rejestru cudzoziemców z informacjami rozproszonymi dotąd w wielu urzędach – czytamy w dzisiejszej “Rzeczpospolitej”. Gazeta informuje, że baza danych obejmowałaby każdego obcokrajowca przybywającego do Polski.

– Z dokumentu wynika też chęć reglamentowania nie tylko tego, kto przyjedzie do nas do pracy i gdzie będzie zatrudniony, ale także tego, kto sprowadzi cudzoziemca do kraju – pisze gazeta.

REKLAMA/Advertisement

“Rzeczpospolita” zaznacza również, że resort MSWiA zakłada powołanie centralnej instytucji, która odpowiedzialna będzie za gromadzenie informacji o potrzebach pracodawców i rekrutujących pracowników wykwalifikowanych z państw “niestanowiących ryzyka migracyjnego”.

– Miałoby to ograniczyć te niekorzystne zjawiska. A funkcjonujące obecnie agencje pośrednictwa pracy miałyby w tym modelu stanowić jedynie wsparcie dla instytucji centralnej, prowadząc działalność w charakterze podwykonawców – pisze gazeta.

REKLAMA/Advertisement

za: rmf24.pl