Dziennik Narodowy Blog Wydarzenia Reparacje: “Niemcy są gotowe do podjęcia rozmów, ale…”
Wydarzenia

Reparacje: “Niemcy są gotowe do podjęcia rozmów, ale…”

W wywiadzie udzielonym  “Naszemu Dziennikowi” sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Arkadiusz Mularczyk opowiedział o przeprowadzanych z niemieckimi politykami rozmowach nt. odszkodowań wojennych.

– W maju, podczas mojej ostatniej wizyty w Berlinie, byłem zaproszony do Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej. Tam usłyszałem, że Niemcy są gotowe do podjęcia rozmów, ale nie nastąpi to przed wyborami parlamentarnymi, ponieważ rząd niemiecki nie chce pomagać Prawu i Sprawiedliwości wygrać wyborów – zdradził wceszef MSZ.

– Polacy są coraz bardziej świadomi zarówno ogromu strat, jakie wyrządzili nam Niemcy, jak i tego, że za te straty nie otrzymaliśmy odszkodowania. Rośnie świadomość problemu wśród opinii międzynarodowej. Zdjęcie z agendy tematu reparacji dla Polski nie będzie takie łatwe. Obecnie dochodzenie reparacji ma duże poparcie społeczne – dodał.

Rząd przyjął w połowie kwietnia uchwałę ws. konieczności uregulowania w stosunkach polsko-niemieckich kwestii reparacji, odszkodowania i zadośćuczynienia w związku z napaścią Niemiec na Polskę w 1939 r. oraz późniejszą okupacją niemiecką. “Uchwała Rady Ministrów w sposób formalny potwierdza, że ani w czasie PRL, ani po odzyskaniu suwerenności w 1989 r., kwestia reparacji, odszkodowań, zadośćuczynienia oraz innych form naprawienia szkód wyrządzonych Polsce i Polakom w trakcie II wojny światowej, nie została w żaden sposób zamknięta” – głosi komunikat wydany przez KPRM.

Exit mobile version