Prokuratura Krajowa prowadzi postępowanie ws. delegalizacji MW, ONR i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości

Robert Hernand – prokurator śledczy, od 2010 r. prokurator Prokuratury Krajowej i zastępca Prokuratora Generalnego – poinformował, że prowadzone jest postępowanie ws. wykreślenia z rejestru stowarzyszeń: Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR), Młodzieży Wszechpolskiej i Stowarzyszenia Marsz Niepodległości.

– Prokuratura krakowska wystąpiła do starosty jako organu nadzoru o ustalenie, czy w ramach upoważnienia starosta podejmował jakiekolwiek czynności w zakresie tego stowarzyszenia – zakomunikował Hernand cytowany przez PAP na pytanie posłów PO, jakie działania podejmuje prokuratura w sprawie delegalizacji ONR. – Po ustaleniu, czy są prowadzone postępowania przygotowawcze i po zaistnieniu odpowiednich przesłanek, istnieje możliwość wystąpienia o wykreślenie ze statutu stowarzyszeń.

Kilka dni temu “o potrzebie delegalizacji ONR mówiła prof. Magdalena Gawin, podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konferencji organizowanej w Warszawie przez American Jewish Committee “ZJAWISKO ANTYSEMITYZMU W POLSCE: DIAGNOZA – KONSEKWENCJE – METODY PRZECIWDZIAŁANIA”. O problemach społeczności żydowskiej Warszawy mówiła przewodnicząca GWŻ Warszawa – Anna Chipczyńska. W panelu “Głos społeczności żydowskiej” zabrała Anna Zielińska, zajmująca się w Gminie przeciwdziałaniem i zwalczaniem antysemityzmu”.

– Wydaje mi się, że ten marsz jest absolutnym problemem. Nie wiem, jak doszło do rejestracji ONR, bo w zasadzie jest to sprzeczne z konstytucją. I na pewno będziemy musieli się temu przyjrzeć. To znaczy delegalizacja ONR w jakiejś perspektywie czasowej jest absolutnie niezbędna, potrzebna. Oni też powinni wziąć całkowitą odpowiedzialność za to, co się dzieje na ulicach Warszawy, ale też za tę swoją stałą, powtarzającą się taktykę, że używają ludzi jak tarczy – powiedziała wtedy wiceminister Gawin.

REKLAMA/Advertisement